Skolēnu domes nakts

Sākoties aktīvam mācību darbam arī Skolēnu dome ir sākusi aktīvi darboties! 8. septembrī skolā notika ikgadējā Skolēnu domes ideju nakts. Bet pirms tam katram, kurš vēlējās kļūt par Skolēnu domes locekli, bija jāiesniedz motivācijas vēstule. Skolēnu domes naktī jauniešiem bija laiks, kad radīt idejas par tuvākajiem skolas pasākumiem šajā semestrī. Vakara laikā tika balsots arī par šī gada jauno Skolēnu domes priekšsēdētāju un viņa vietnieku. Pēc balsu skaitīšanas Luanda Miķelsone (11. klase) kļuva par Skolēnu domes riekšsēdētāju un Līga Sidere (12. klase) tika ievēlēta par priekšsēdētāja vietnieku. Šogad sekretāres pienākumus pildīs Grēta Štrauha (12. klase). Par kristīgās komisijas vadītāju kļuva Grēta Štrauha, par kultūras un sporta komisijas vadītāju – Krista Bodniece (12. klase) un par informācījas komisijas vadītāju – Kristiāna Sniedziņa (11. klase). Pasākumā jauniešu vidū valdīja sadraudzība un prieks par turpmāko ceļu, kas ejams un pasākumiem, kuri priekšā.