Projektu nedēļa

TKS no 10. līdz 14. februārim notika projektu nedēļa. Tās laikā 12. klase gatavojās žetonvakaram, 9. klase- gadagrāmatas prezentācijai, 4. klase- izlaidumam, 6. klase- pārbaudes darbam, 10. un 11. klase- ZPD aizstāvēšanai, bet 5., 7.,8. klase turpināja tradīciju- iestudēja uzvedumus, ko rādīja 17. februārī Visiem interesentiem. 5. klasei tā bija pasaka „Sniega karaliene”, 7. klasei – bībeles stāsts par Noa, bet 8. klase klātesošos iepriecināja ar Ilvas Lagzdiņas- Yeong  stāstu „Dievs vēlas tevi visu, nevis tikai daļu no tevis”