Pļaujas svētku dievkalpojumi

6. oktobrī Talsu baptistu dievnamā mūsu skola svinēja pļaujas svētku dievkalpojumus. Pirmo dievkalpojumu aizvadīja 1.-5. klases skolēni. Viņus uzrunāja Talsu baptistu draudzes mācītājs Miervaldis Lindmanis. Dievkalpojumā katra klase bija sarūpējusi kādu priekšnesumu, kā arī muzicēja kopā ar mūzikas skolotāju Gati Jugānu.

Otro dievkalpojumu aizvadīja 6.-12. klases skolēni. Viņus uzrunāja Talsu Kristīgās sadraudzības mācītājs Ilmārs Ģērmanis. Muzicēja skolas skolēnu veidots koris, 9.klases skolnieces Emīlijas Panteļejevas vadībā. 12. klases skolniece Agate Kniploka un 11. klases skolniece Kristiāna Sniedziņa sniedza iedvesmojošas liecības par to, kā Dievs ir darbojies viņu dzīvēs.