Iepriekšējās skolēnu domes

Skolēnu dome 2023./2023. mācību gads

Skolēnu dome

Skolēnu dome ir organizācija, kurā tu vari pielietot un atklāt savus talantus. Šeit katram 7.-12. klases skolēnam ir iespēja pamēģināt visdažādākos “darbiņus”, lai saprastu, kas tev labāk padodas. Skolēnu domes dalībniekiem ir iespēja praktizēt vadītāja, pasākumu organizētāja, publiskās runas, skaņotāja, komunikācija un citas prasmes.

Skolēnu domes darbība notiek trīs veidos. Kopīgā sapulce, kur tiekas visa skolēnu dome kopā. Komisiju sapulces, kurās tiekas katra komisija atsevišķi un lemj par savas komisijas atbildībām, vai plāno tālāko darbu un domes kodola sapulces, kurās tiekas komisiju un skolēnu domes vadītāji un vienojas par pasākumiem, vai citiem veicamajiem darbiem.

Skolēnu domes sēdes notiek, Trešdienās 15:45, Oklahomas zālē.

Skolēnu domes priekšsēdētāja: Anda Dedze

Vietnieces: Anete Ance Vītola, Ketlīna Līna Grigorjeva

Skolotājs konsultants: Sabīne Grigorjeva


Sporta un kultūras komisija – plāno un  organizē skolas pasākumus, raksta pasākumu scenārijus, palīdz dekorēt skolu, kā arī iesaistās āpusskolas pasākumos. Fotogrāfē un filmē skolas pasākumus, apstrādā fotogrāfijas un ievieto tās failiem.lv visiem pieejamā failā.

Priekšsēdētājs: Kaspars Irbe

Vietniece: Ance Kiršteine

Komisijas dalībnieki:

Amanda Sula, Izabella Grintāle, Elza Tupiņa, Elizabete Grīnberga, Estere Stepiņa, Karlīna Šūpulniece, Katrīna Sudakova, Artūrs Rodiņš, Katrīna Jēkabsone, Emilija Busule, Gabriela Biezā, Eduards Olekts, Grieta Anna Sniedziņa, Rūdolfs Proživoits, Ance Marta Neivarte, Mikus Valts Šarovs, Kerija Krista Kristapsone, Anna Irbe


Kristīgā komisija– plāno skolas kristīgos pasākumus, organizē skolas dievkalpojumus un jauniešu vakarus ārpus skolas, palīdz dekorēt skolu. Kristīgā komisija rūpējas par to, lai skola būtu vieta, kur skolēni dzird par Jēzu un var saņemt atbildes uz jautājumiem par ticību.

Priekšsēdētāja: Marta Tālberga

Vietnieks: Dāvids Raitis Pantelejevs

Komisijas dalībnieki:

Anete Rozenberga, Anda Dedze, Samuēls Panteļejevs, Marta Dedze, Evelīna Līgotne, Ketlīna Līna Grigorjeva, Markuss Arhipovs


Tehniskā komisija – atbildīga par tehniskajiem faktoriem, palīdz uz skolas pasākumiem visu sakārtot un pēc tam novākt, kā arī veic skaņošanas darbus, veido dekorācijas.

Priekšsēdētājs: Verners Krūmiņš,

Vietniece: Anete Ance Vītola,

Komisijas dalībnieki:

Edvarts Uzulnieks, Aleksandrs Tubins, Kristians Ernests Kauliņš, Kaspars Strāķis, Markuss Briģis, Kristers Dogudovskis, Luāra Nata Ramane, Rūdolfs Celms.


Skolēnu dome 2021./2022. mācību gads


Dome 2021

 

TKS Skolēnu domē ir iespēja darboties jebkuram 8.-12. klases skolēnam, ja viņš ar savu stāju un uzvedību ir paraugs skolasbiedriem, savu enerģiju gatavs veltīt dažādu aktivitāšu radīšanas procesā skolā un ārpus, un ir sekmīgs, kā arī regulāri apmeklē domes sēdes. Darbu vada domes priekšsēdētāja vai vietnieks, visu notiekošo pieraksta sekretārs.

Skolēnu domes sanāksmes notiek pirmdienās plkst. 15.30

Skolēnu domes dalībnieki:

 1. Priekšsēdētāja – Henrieta Hincenberga (12. klase) kopā ar skolotāju – konsultantu sagatavo domes sēdes, atbild par domes darbinieku uzdevumiem, ja nepieciešams, palīdz ikvienam noteiktajā darbā.
 2. Vietnieki – Rūdolfs Dāvis Ļjamzins un Vendija Kviese (12. klase) palīdz organizēt domes sapulces, to norisi. Piedalās pasākumos. Organizē.
 3. Dekorētāji – Dagnija, Anda, Anete, Izabella, Ketlīna, Marta, Nata, Viktorija sagatavo dekorācijas pasākumiem, dekorē skolu, arī novāc dekorus un atliek atpakaļ.
 4. Scenāristi – Megija, Elizabete, Niks, Kaspars raksta scenārijus dažiem pasākumiem.
 5. Fotogrāfs – Estere fotogrāfē pasākumus, apstrādā foto, tās ievieto Google Drive mapē un iesniedz sk. Vilnim.
 6. Tehniskais atbalsts – Rūdolfs Ļ., Niks, Rūdolfs P.
 7. Publicējamo rakstu rakstītāji – sk.Alla sagatavo pasākumu, notikumu aprakstus, lai tos varētu publicēt skolas Facebook kontā, kā arī citur.
 8. Skolas mājas lapas redaktori – Niks pārpublicē foto un aprakstus par noteiktu notikumu skolas mājas lapā no FB lapas.
 9. Muzikālā grupa – Ričards S., Marta, Anda, Samuels, Samanta
 10. Skaņotāji – Rūdolfs un Niks skaņo un gaismo pasākumus, izturas atbildīgi pret aparatūru, to sakārto.
 11. Hronika – Sanija un Anete veido un papildina skolas hroniku, sadarbībā ar sk.Allu
 12. Afišu veidotāji – Megija un Elizabete veido afišas pasākumiem un notikumiem, saskaņo ar skolēnu domes konsultantu. Iesūta afišas atbildīgajiem, kuri tās ievieto skolas informatīvajās vietnēs (skolas monitori, sociālie tīkli, afišu dēļi utt.)
 13. “Publicists” – Dagnija pārpublicē skolas Instagram kontā aktuālo informāciju par pasākumiem, to norisi un aktualitātēm no FB lapas
 14. Konsultants – skolotāja Alla Ankmane

 


Skolēnu dome 2020./2021. mācību gads

Dome

TKS Skolēnu domē ir iespēja darboties jebkuram 8.-12. klases skolēnam, ja viņš ar savu stāju un uzvedību ir paraugs skolasbiedriem, savu enerģiju gatavs veltīt dažādu aktivitāšu radīšanas procesā skolā un ārpus, un ir sekmīgs, kā arī regulāri apmeklē domes sēdes. Darbu vada domes priekšsēdētāja vai vietnieks, visu notiekošo pieraksta sekretārs.

Skolēnu domes sanāksmes notiek otrdienās plkst. 15:40.

Skolēnu domes dalībnieki:

1.Priekšsēdētāja: Eva Kiršteine(12. klase) (kopā ar skolotāju – konsultantu sagatavo domes
sēdes, atbild par domes darbinieku uzdevumiem, ja nepieciešams, palīdz ikvienam
noteiktajā darbā, atbild par pasākumu norisi un organizēšanu, risina radušos jautājumus)
2. Vietnieks: Niks Feifers(11. klase) (palīdz organizēt domes sapulces, to norisi. Piedalās
pasākumos gan kā organizētājs, gan kā vadītājs. Šis cilvēks nepieciešamības gadījumā
aizvieto vadītāju. Ir informēts par visiem pasākumiem un to norisi)

3. Dekorētāji – Maija, Agnese, Dāvids, Marija, Dagnija, Aleksandrs, Agate, Andrejs,
Abigaila, Anna un Samanta. (domā un sagatavo dekorācijas pasākumiem, dekorē skolu, arī novāc
dekorus un sakārto atpakaļ “nārnijā”)
4. Scenāristi –
 Vendija, Marta, Elīza, Henrieta, Daniela, Brikena (raksta scenārijus pasākumiem)
5. Fotogrāfi –
Brikena un Amanda (fotogrāfē pasākumus, apstrādā bildes, tās ievieto Google Drive mapēs un
iesniedz sk. Vilnim)
6. Publicējamo rakstu rakstītāji –
Paula (sagatavo pasākumu, notikumu aprakstus, lai tos
varētu publicēt skolas Instagram, Facebook, Twitter kontos, kā arī skolas mājas lapā)
7. Skolas mājas lapas redaktori –
Niks F. (publicē bildes un aprakstus par noteiktu notikumu
skolas mājas lapā)
8. Dievkalpojumu sagatavotāji –
Daniela (organizē dievkalpojumus (sazinās ar dekorētājiem
par dekorācijām, sagatavo scenārijus, izstradā runas, organizē dalībnieku iesaistīšanos
pasākumā))
9. Atbildīgie par „Nārniju”-
Niks G., Marija un Agnese (sistemātiski sakārto „Nārniju”, izsniedz priekšmetus,
kuri nepieciešami pasākumiem, kā arī atbild par kārtību)
10. Skaņotāji –
Deivids, Eduards, Rūdolfs, Niks un Ričards D., Aleksis (skaņo un gaismo pasākumus, izturas atbildīgi pret aparatūru, to sakārto)
11. Hronika –
Sanija (veido un papildina skolas hroniku pēc noteiktajiem principiem)
12. Tulki –
Elizabete, Megija un Niks F. (tulko publicējamos rakstus un pasākuma viesu runas. Palīdz organizēt pasākuma
raitu norisi un saprasties ar dažādās valodās runājošiem cilvēkiem)
13. Afišu veidotājs –
Eva (veido afišas pasākumiem un notikumiem, saskaņo ar skolēnu domes
konsultantu. Iesūta afišas atbildīgajiem, kuri tās ievieto skolas informatīvajās vietnēs
(skolas TV, sociālie tīkli, afišu dēļi utt.))
14. Publicists –
Eva (publicē skolas Instagram, Facebook un Twitter kontos aktuālo informāciju
par pasākumiem, to norisi un aktualitātēm. Sniedz atbildes uz ziņām)
15. Konsultants –
skolotāja Alla Ankmane