Panākumi vēstures, matemātikas, ģeogrāfijas un ķīmijas olimpiādēs

Patiess prieks un lepnums par Agneses Imandras Rozenbergas saņemto Atzinību Vēstures valsts 26. olimpiādē. Paldies skolotājai Kristīnei Neifeldei!

—-

Lepojamies ar 8. klases skolnieces Anetes Ances Vītolas 4. vietu – Atzinību – Talsu novadu apvienības matemātikas olimpiādē. Paldies mūsu skolas skolēniem, kuri piedalījās olimpiādē, un skolotājām Helgai Ābolniecei, Gundegai Paurei un Sigitai Rathenai par skolēnu sagatavošanu!

—-

Lepojamies ar Agneses Imandras Rozenbergas (3. vieta), Aleksandras Māras Tarlapas (4. vieta – Atzinība) un Mārtiņa Vārnas (4. vieta – Atzinība) sasniegumiem ķīmijas olimpiādē! Paldies mūsu skolas skolēniem, kuri piedalījās olimpiādē, un skolotājai Andai Bernātei par skolēnu sagatavošanu!

—-

Lepojamies ar Ances Straujās (4. vieta – Atzinība) un Kristapa Vārnas (6. vieta – Atzinība) sasniegumiem Talsu novadu apvienības ģeogrāfijas olimpiādē! Paldies mūsu skolas skolēniem par piedalīšanos olimpiādē un skolotājai Sindijai Siderei par skolēnu sagatavošanu olimpiādei!

Alla Ankmane