Otro semestri uzsākam ar lieliskiem panākumiem!

Talsu Kristīgās vidusskolas skolēni otro semestri iesākuši īpaši raženi.

Talsu novadu apvienības ekonomikas olimpiādē 12. klases skolēni Dāvis Ozolnieks ieguva 1. vietu, Kitija Lakse – 2. vietu, Rūta Jaunozola – 3. vietu, Ulvis Krišmanis no 10. klases – atzinību.
Ance Straujā no 9.a klases fizikas olimpiādē ieguva 2. vietu, Aleksandra Māra Tarlapa (9.a klase), Jānis Brūvers un Mārtiņš Vārna (10. klase), Kitija Lakse un Dāvis Ozolnieks (12. klase) – atzinību.
Apsveicam un lepojamies!
Paldies skolotājiem Evijai Voldrahai un Guntaram Ēcim!

Talsu novadu apvienības latviešu valodas olimpiādē 11. – 12. klasei 2. vietu ieguva Paula Feldmane un Asnate Feldmane.
Lepojamies un apsveicam ar panākumiem!
Paldies skolotājai Aijai Valgelinai!

Uz valsts matemātikas olimpiādi uzaicināts 12. klases skolnieks Dāvis Ozolnieks. Apsveicam un lepojamies!
Paldies skolotājai Sigitai Rathenai!

Uz valsts latviešu valodas olimpiādi uzaicināta 12. klases skolniece Asnate Feldmane. Apsveicam un lepojamies! Paldies skolotājai Aijai Valgelinai!

Alla Ankmane