Olimpiskā diena

23. septembrī Talsu Kristīgā vidusskola svinēja vispasaules olimpisko dienu. Skolēni tika sadalīti pa krāsām, un katrai klasei bija sava olimpiskā krāsa. Olimpiskā diena iesākās ar kopīgu gājienu no skolas uz Talsu Vilkmuižas ezeru, un devās skrējienā ap ezeru. Skrējienu uzsāka 1. klase kopā ar 12. klasi. Kad visi skolēni un skolotāji bija veikuši distanci, tad kopīgi izveidoja “olimpiskos apļus”, kur katra klase nostājās savas krāsas aplī. Kad visi bija atraduši savu vietu, Krista (no 12. klases) un Luanda (no 11. klases) visus aicināja uz kopīgu olimpisko vingoršanu. Paldies katram skolotājam, kurš iesaistījās kopā ar klasi. Un liels paldies sk. Edgaram Kviesim un sk. Anetei Ankmanei par radošo pieeju un brīnišķīgi organizētu pasākumu!