Jauniešu nometne (2021)

No 2021.g.7.augusta līdz 11.augustam Talsu Kristīgajā vidusskolā jau 15. reizi notika Kristīgā Jauniešu nometne. Nometnes mērķis ir pasniegt Evaņģēlija vēsti jauniešiem saprotamā un atraktīvā veidā, dot iespēju jēgpilni un daudzpusīgi vadīt laiku jaunu cilvēku sabiedrībā, mudināt lasīt Dieva Vārdu – Bībeli, lūgt un piedzīvot, ka Dievs atbild lūgšanām un izmaina cilvēku dzīvi!

Kaut Covid 19 izplatības ierobežošanas epidemioloģisko prasību dēļ nometnes dalībnieku skaitu nācās samazināt, piedzīvojām, ka Svēto Rakstu vārdi: “…tiem, kas  mīl Dievu, visas lietas nāk par labu.” Rom. 8:28, svētīgi darbojas situācijās, kad šķiet… žēl, ka nevaram uzņemt vairāk dalībnieku… Jo piedzīvojām, ka nometnes dalībnieku samazinātā skaita dēļ, viņi sadraudzējās un iepazina viens otru daudz ciešāk, kā tas būtu iespējams, ja nometne būtu tradicionāli pāri simtam mērāmā dalībnieku skaitā.

Bībelē teikts, ka” ticība nāk no sludināšanas un sludināšana – no Kristus pavēles” ( Rom. 10:17). Kad Dievs pirms gadiem 17 lika man sirdī sākt nometnes, kurās Talsu Kristīgās skolas jaunieši varētu uzzināt veiksmīgu, dzīvē daudz sasniegušu kristiešu “veiksmes stāstus”, dzirdēt šo cilvēku liecības par to, kā Kristus ir izmainījis viņu dzīves, piedzīvot šo cilvēku reālu kalpošanu, ieguldot savu laiku, talantus un finanses Latvijas jauniešos, tātad – mūsu zemes nākotnē… pagāja pāris gadu, kamēr Dievs izredzēja cilvēkus, caur kuriem šis “redzējums” kļuva darbībā piepildīts.

Brents un Karena Kūperi atsaucās Dieva aicinājumam kalpot Latvijā šajā īpašajā veidā un šogad 15.! reizi Talsu Kristīgajā vidusskolā notika Jauniešu nometne, kurā pulcējās 60 dalībnieku – jaunieši no dažādām Latvijas malām, lai… īpašā veidā piedzīvotu Dieva pieskārienu savām dzīvēm.

Atskatoties uz Kristīgās Jauniešu nometnes vēsturi, ar pilnu atbildību varu teikt: katra nometne ir bijusi “veiksmes stāsts”, jo Evaņģēlijs ir ticis pasludināts, Dieva Vārda sēkla ir sēta auglīgā augsnē, un daudzu jauniešu dzīves ir izmainītas, pieņemot Jēzu par savu Glābēju.

Arī šī nometne bija “veiksmes stāsts”, par spīti tam, ka bija jāsamazina dalībnieku skaits, nedrīkstējām rīkot evaņģelizācijas dievkalpojumus vietējai kopienai, un bija jāievēro citas epidemioloģiskās drošības prasības.

Jau, jauniešiem pulcējoties, bija jaušams īpašais prieks par to, ka nometne būs “klātienē” ( pagājušajā gadā nometne notika attālināti) – Dievs mūs ir radījis dzīvām, cilvēcīgām klātienes attiecībām, kad redzam viens otra seju, saņemam smaidus, apskāvienus…

Brenta Kūpera lekcijas par to, kā un kāpēc ikdienā jāstudē Bībele, bija praktisks ceļvedis jauniešiem, lai viņi tiešām ik dienas saņemtu “dzīvības maizi un dzīvo ūdeni” – Dieva vārdu, kas ir “dzīvs un spēcīgs un asāks par katru abās pusēs griezīgu zobenu un spiežas dziļi iekšā, līdz kamēr pāršķir dvēseli un garu, locekļus un smadzenes, un ir domu un sirds prāta tiesnesis.” Ebr 4:12 jauniešus mudināja Bībeli lasīt katru dienu un caur to saņemt gudrību un Dieva vadību. Vakara lekcijās jauniešus uzrunāja kristieši un kalpotāji Toms Grenevics, Kārlis Kleinhofs-Prūsis, Māris Gruzniņš un Tabita Ašnevica.  Kārlis un Toms ir Talsu Kristīgās vidusskolas absolventi, kuri savās tālākās dzīves gaitās izvēlējās studēt Baltijas Pastorālajā Institūtā. Bija liels gandarījums redzēt šo jauno vīriešu praktisko kalpošanu. Toms bija arī viens no nometnes organizatoriem un vadītājiem.

Jaunieši pilnveidojās profesionāļu vadītās meistarklasēs – kulinārijā ( vadītāja Evita Šmithena), sportā (vadītājs Kaspars Kristapsons), personīgajā izaugsmē ( koučs Inita Lūka) un mākslā ( vadītāja Sigita Šternberga)  –  tas bija laiks, lai sevī neiepazītus  talantus un piedzīvotu prieku par jaunajām zināšanām un savu varēšanu!

Nometnes īpašais piedzīvojums bija… mūzika! No rīta kopīgi slavējām Dievu slavēšanas grupas vadībā – to veidoja nometnes dalībnieki, bet pēcpusdienās… nometnes dalībniekiem bija iespēja uzzināt, ko nozīmē mācīties dziedāt profesionālu mūziķu vadībā!

Intara Busuļa vārds komentārus neprasa. Jā, Intars un viņa komanda katru pēcpusdienu 3-4 stundas mācīja nometnes dalībniekus dziedāt! Pēc šīm nodarbībām neviens vairs neteica, ka estrāde ir vieglais žanrs… Dievs apbrīnojamā kārtā lieto cilvēkus, lai viņi būtu par svētību viens otram… Nometnes pēdējā dienā Talsu Luterāņu dievnamā notika Pateicības dievkalpojums. Epidemioloģisko ierobežojumu dēļ to nedrīkstējām atvērt publikai, bet: tas bija NOTIKUMS katram klātesošajam! Sludināja mācītājs Mārtiņš Burke-Burkevics, un Vārds bija spēcīgs! Intara Abonementa orķestris, gaismotāji, skaņotāji, Elīnas Zāģeres vadītais gospeļkoris un Talsu Kristīgās vidusskolas “Seko Man!” nometnes dalībnieki “saslēdzās” vienā “prātā un sirdī”, dziedot Dieva godam! Kad skanēja “Oh, Happy Day!”… tā bija nometnes kulminācija un būtība, – jo nometnes notiek, lai  pagodinātu un apliecinātu Jēzu Kristu! Jā, tā ir laimīgā diena, kad Jēzus nomazgāja tavus grēkus un ņēma tos uz sevi…

Pirms došanās mājās Talsu Kristīgās skolas pagalmā bija sadraudzības brīdis – kopā ar Intaru nometnes dalībnieki baudīja maltīti, fotogrāfējās un dalījās iespaidos. Tiešām?! Tiešām mums bija iespēja muzicēt kopā ar Kārli Lāci, Kasparu Zemīti un Intaru Busuli!? Tiešām… mums skaņu un gaismu lika tie paši profesionāļi, kuri Intara koncertu “iznācienu” nodrošina Rīgā un Maskavā… Tiešām?!?!

Tā darbojas Dievs. Caur cilvēkiem. Nometnes noslēgumā dalībniekiem tika lūgts uzrakstīt galvenās atziņas un iespaidus. Gandrīz visi uzrakstīja: “ Paldies par iespēju tuvāk iepazīt Dievu; šī nometne bija dzīvi izmainošs laiks”.

Daļa nometnes “veiksmes stāsta” bija lieliskais tehniskais nodrošinājums. Pateicoties Attīstības finanšu institūcijas Altum grantam ( līguma nr. 112707/SU0000164), nometnes mazās grupas varēja notikt ar ergonomiskām mēbelēm aprīkotās telpās, interaktīvās tāfeles lietojot kā atbalstu uzskates un izziņas materiālu demonstrēšanai. Esmu pateicīga, ka Talsu Kristīgās skolas ēkas, materiāli tehniskā bāze un cilvēkresursi tiek lietoti Dieva godam un cilvēkiem par svētību!

Inguna Gruzniņa,

Talsu Kristīgās vidusskolas direktore, nometnes vadītāja

Jauniešu nometne 2020

Kristīgās jauniešu nometnes Talsu Kristīgajā skolā vasarā notiek kopš 2007.gada. Pirmās nometnes bija paredzētas tikai Talsu Kristīgās skolas jauniešiem, bet interese par nometni auga un tajās sāka piedalīties jaunieši ne tikai no citām Latvijas vietām, bet arī citām valstīm.

Nometnes mērķis ir dot iespēju jauniešiem iepazīties ar Bībeles principu lietojumu ikdienas dzīvē, klausīties izglītojošas lekcijas par bībeliskām tēmām; slavēt Dievu ar mūzikas palīdzību, sportot, piedalīties dievkalpojumos, uz kuriem nāk arī Talsu un apkārtnes iedzīvotāji. Daudziem jauniešiem šī nometne ir pirmā iespēja iepazīties ar kristīgajām vērtībām, piedalīties lūgšanās… Daudziem jauniešiem šī ir pirmā nometne, kuras uzvedības un kārtības kodekss aizliedz jebkādu atkarības vielu lietošanu… Jo nometnes dalībnieki nebūt visi nav bērni – vecums ir no 14-25 gadiem.

Nometnes vadītāji ir amerikāņu kristieši, kuri ar Talsu Kristīgo skolu sadarbojas kopš skolas dibināšanas. Viņi lasa lekcijas, ir mazo grupu vadītāji un nometnes laikā starp viņiem un jauniešiem izveidojas draudzīgas, mīlošas un savstarpēji atbalstošas attiecības. Draudzība bieži vien turpinās ilgtermiņā.

Nometnes izdevumus finansē amerikāņi – nometnes dalībniekiem tiek nodrošinātas 4 ēdienreizes dienā; izdales materiāli, T-krekli un suvenīrdāvanas. Patiesībā – nometne ir dāvana jauniešiem, lai jēgpilni pavadītu laiku un bieži vien jauniešu dzīve tiek izmainīta – ir jaunieši, kas pieņem Jēzu par savu Glābēju; ir jaunieši, kas atsakās no atkarībām; ir jaunieši, kas atrod mērķi dzīvei – tie visi ir pozitīvi uzlabojumi!

Arī šogad nometne bija plānota no 27. jūnija līdz 1. jūlijam, taču Covid 19 globālās pandēmijas ierobežojumu dēļ, nometne ierastajā formātā notikt nevarēja. Taču no tās attiekties arī nevēlējāmies.  13. “Seko Man!” nometne notika attālināti!

Uzrunājām mūsu nometņu iepriekšējo gadu dalībniekus, kuri garīgajā ziņā bija izauguši līdz līdera līmenim un lūdzām, lai viņi pie sevis mājās vai draudzē, vai citā vietā organizē mazās grupas – aicinot pie sevis draugus un paziņas ar kuriem kopā klausītos ierakstītās lekcijas, pēc tam tās apspriestu, diskutētu, kopīgi lūgtu… arī cienātos, spēlētu spēles un vienkārši būtu sadraudzībā!

Tā arī notika. No 26. -29.jūlijam nometnē piedalījās 106 dalībnieki 14 mazajās grupās – Talsos, Rīgā, Uguņos, Liepājā un citviet Latvijā. Lekcijas lasīja Brent Cooper: “Kāpēc sliktas lietas notiek? Kāpēc Dievs pieļauj, ka pasaulē ir ļaunums? Kā kristiešiem uz to skatīties?” un Bryan Sloan: “ Kāda ir mūsu atbilde? Kādas iespējas mums dod šādas krīzes? Kā mēs varam būt par liecību apkārtējiem? Kā mēs varam veicināt Kristus misiju?” no amerikāņu vadītāju puses un Toms Grenevics: “Kas mūs satrauc? Par ko raizējamies ikdienā šajā laikā? Kādai būtu jābūt mūsu attieksmei pret lietām, kas mums rada bailes vai stresu?” un Kārlis Kleinhofs Prūsis: “ Kas ir mūsu pamats? Uz ko mēs balstāmies dzīvē? Kādas ir mūsu vērtības un pasaules skatījums šādā krīzes laikā?” no latviešu vadītāju puses. Īpašs prieks bija par Tomu un Kārli, jo viņi ir Talsu Kristīgās skolas absolventi, bet izvēlējās evaņģēlistu un kalpotāju dzīves ceļu. Prieks, ka nākamā paaudze turpina darbu Labās Vēsts sludināšanā! Arī slavēšanu vadīja apvienotie spēki: Graham Jones no Amerikas un Jānis Uplejs no Latvijas! Dalībnieki saņēma tradicionālos T- kreklus ar Nometnes logo – tie tika nosūtīti pa pastu! Mazo grupu vadītāji guva praktisku pieredzi un atzina, ka sadraudzības vakari bijuši par stiprinājumu – gan atsauktas atmiņā iepriekšējās nometnes, gan aktualizēta lūgšanu dzīve, bet lekcijas bijušas ar praktisku pielietojumu – ja cilvēks uzticas Dievam, arī krīzes un pandēmijas ir pārvaramas, nesabrūkot un nebaidoties no tā, ko nākotnes nesīs.

Bībelē ir daudz apsolījumu tiem, kas paļaujas uz Dievu. Viena no tām:

“Es tevi neatstāšu, un Es tevi nepametīšu. Esi stiprs un drošsirdīgs, ka tu turi un dari visu bauslību, ko Mozus, Mans kalps, tev ir pavēlējis; nenovērsies no tās ne pa labi, ne pa kreisi, ka tev labi izdodas visur, kur vien tu iesi. Lai tava mute nepamet šo bauslības grāmatu, bet apdomā dienām un naktīm, ka tu vari turēt un darīt visu, kas tur ir rakstīts, tad tavi ceļi tev labi izdosies un tad tev laimēsies. Vai Es neesmu tev pavēlējis: esi stiprs un drošs, nebīsties un nebaiļojies! Jo Tas Kungs, tavs Dievs, ir visur ar tevi, kurp vien tu iesi.” Jozuas 1:-5

Uz tikšanos nākamajā “Seko Man!” nometnē 2021.gada vasarā!

 

Inguna Gruzniņa, Talsu Kristīgās vidusskolas direktore,

nometnes “Seko Man!” vadītāja