Jauniešu nometne

No 2022.g.15.jūlija līdz 19.jūlijam Talsu Kristīgajā vidusskolā notika Kristīgā Jauniešu nometne “SekoMan”, kurā piedalījās dalībnieki no dažādām Latvijas vietām un ASV. Nometnes mērķis ir pasludināt Evaņģēliju un dot jauniešiem iespēju mācīties Bībeles principu lietojumu ikdienas dzīvē. Nometnē jaunieši klausījās izglītojošas lekcijas par bībeliskām tēmām, slavēja Dievu ar mūzikas palīdzību, sportoja un piedalījās dievkalpojumos. Nometnes īpašais notikums bija tikšanās ar Latvijā dislocēto NATO bruņoto spēku vienības pārstāvjiem, kuri jauniešiem skaidroja Militārās alianses nozīmību apstākļos, kad Krievija iebrukusi Ukrainā, un karš plosās gandrīz Latvijas durvju priekšā. NATO karavīri aktualizēja militārā dienesta un zemessardzes rindu papildināšanas svarīgumu, aicinot jauniešus apsvērt ideju iesaistīties šajos  militārajos formējumos.  NATO karavīri bija sagatavojuši arī militāra tipa fiziskā spēka vingrinājumus, kuru izpildē iesaistīja nometnes dalībniekus.

Ierodoties nometnē, dalībnieki tika iedalīti mazajās grupās, kurām nosaukumi tika izvēlēti no rakstu vietas Galatiešiem 5:22:“Bet Gara auglis ir: mīlestība, prieks, miers, pacietība, laipnība, labprātība, uzticamība, lēnprātība, atturība”. Laiks mazajās grupās bija gan garīgai izaugsmei, grupām kopīgi gatavojoties atveidot kādu līdzību no Bībeles, gan arī sarunām, diskusijām, un visiem kopīgi piedaloties komandu spēlēs. Komandu spēlēs tika krāti punkti, jo šogad pirmo reizi dalībnieki sacentās par Nometnes ceļojošo kausu. Komandu spēles nebija tikai sportiskas, tajās ietilpa arī Bībeles pantu mācīšanās no glavas, kahoot spēle un NATO karavīru vadītā atmiņas spēle. Šī gada uzvarētāji bija grupa ar nosaukumu “Lēnprātība”. Mazo grupu vadītāji bija kristieši no Amerikas, kuri veidoja attiecības ar jauniešiem, daloties savā pieredzē un dziļāk iepazīstinot ar Dieva vārdu – Bībeli.

Nometnes tēma bija “Miers”: kā iegūt mieru un saglabāt to, kad apkārt notiek kari, piemēram, karš Ukrainā, dabas katastrofas un tamlīdzīgi pārbaudījumi.. Nometnē tika izvirzīti divi miera nešanas principi – vertikālais miers ar Dievu, un horizontālais miers ar apkārtējiem. Lekciju par mieru ar apkārtējiem vadīja Brents Kūpers, taču par mieru ar Dievu dievkalpojumus vadīja Bryans Sloan. Kopīgi iemācījāmies, ka mieru ar apkārtējiem var iegūt tikai, tad, kad esi ieguvis mieru ar Dievu. Nometnes galvenais Bībeles pants bija no Kolosiešiem 3:15, kur teikts: “Jūsu sirdīs lai valda Kristus miers. Tam jūs esat aicināti, lai jūs kļūtu kā viena miesa; un esiet pateicīgi!”

Vakaros pēc dievkalpojuma, jaunieši spēlēja volejbolu, skatījās filmas, piedalījās slavēšanas vakarā un pavadīja laiku sarunās, iepazīstot viens otru. Daudzi jaunieši nometni apmeklē jau vairākus gadus un joprojām atzīst, ka šī ir vislabākā nometne, kur iepazīt Dievu, iegūt draugus un ieraudzīt, ka kristieša dzīve nebūt nav garlaicīga, kā to mēdz uzskatīt! Lai nodrošinātu nometnes norisi, tika vākti ziedojumi, un daļa no nometnes “veiksmes stāsta” bija nometnes aprīkojums – ergonomiskās, daudzfunkcionālās mēbeles ļāva elastīgi organizēt mazo grupu darbu; modernās interaktīvās tāfeles ļāva ilustrēt izvēles lekcijas – šīs “ekstras” tika nodrošinātas, pateicoties Attīstības finanšu institūcijas Altum grantam (līguma nr. 112707/SU0000164).