Līderu kursi

Talsu Kristīgā vidusskola tradicionāli rudens brīvlaikā rīko Kristīgos līderu kursus mūsu 8.-12.klašu skolēniem. Nodarbības vada amerikāņu kristieši. Šoreiz nodarbības būs arī mūsu skolas skolotājiem un darbiniekiem. Bet visi – skolotāji, skolēni un viņu vecāki ir aicināti uz skolu svētdien, 25.oktobrī plkst. 10:00, jo TKS ēdamzālē notiks slavēšanas dievkalpojums! Sludinās mācītājs un TKS ilggadīgs atbalstītājs Ēriks Deniss no Krustceļu baptistu draudzes Oklahomā.

Mūsu skolēni vadīs slavēšanu, kopā lūgsim un pateiksimies Dievam! Dievkalpojums ir bez vecuma ierobežojuma – atnākt uz šo dievkalpojumu būs laba izvēle!

Dievkalpojums