Līderu kabineta seminārs

14. novembrī Talsu Kristīgās vidusskolas Skolēnu domes pārstāvji kopā ar citu jauniešu organizāciju pārstāvjiem kopīgi pavadīja pēcpusdienu skolas lūgšanu telpā Līderu kabineta semināra ietvaros. Divu stundu garumā mūsu skolas skolēni iepazīstināja citu jauniešu organizāciju pārstāvjus ar to, kā Skolēnu dome darbojas Talsu Kristīgajā skolā, kāda ir skolas vēsture un līdzdalīja ieteikumus un padomus, kā caur spēlēm veicināt kolektīvu iepazīšanos un saliedēšanu. Seminārā piedalījās arī Talsu Kristīgās vidusskolas Skolēnu domes konsultante Anete Ankmane un Talsu Bērnu un Jauniešu Centra jaunatnes lietu speciāliste Līva Maķe.
Viesiem ierodoties Talsu Kristīgajā vidusskolā, viņus sagaidīja Skolēnu domes jaunieši un dāvināja mūsu skolas piemiņas zīmi – skolas pildspalvu. Turpmāk semināra dalībnieki iepazīstināja klātesošos ar sevi un organizāciju, ko viņi pārstāv. Pēctam jaunieši tika sadalīti komandās un devās iepazīt Talsu Kristīgo vidusskolu, veicot iepriekš sagatavotus orientēšanās uzdevumus. Kad jaunieši bija atgriezušies skolas lūgšanu telpā, Talsu Kristīgās vidusskolas Skolēnu domes pārstāvji prezentēja Skolēnu domes darbību, skolas pasākumus un deva padomus par to, kā veidot saliedētu un produktīvu kolektīvu. Skolēnu domes konsultante Anete Ankmane iepazīstināja jauniešus ar iespēju piedalīties projektā “Serve the city”. Kā pievienoto vērtību semināra ietvaros mūsu jaunieši bija sagatavojuši spēļu grāmatas, kas saturēja dažādu saliedējošu spēļu instrukcijas. Semināra noslēgumā dažas no šīm spēlēm tika arī izspēlētas.
Gan semināra organizatori, gan dalībnieki jutās pacilāti un apmierināti par aizvadīto laiku, jo tas bija svētīgs un patīkams ikvienam semināra apmeklētājam.