Latvijas Drošāka interneta centra Jaunatnes padomes (JAP) jauno dalībnieku uzņemšana

Piesakies līdz 3. februārim, aizpildot anketu saite.lv/7FXJq, un piedalies pirmajā JAP sanāksmē Zoom platformā 9. februārī plkst. 17.00!

Padomes mērķis ir izveidot drošu un draudzīgu vidi, kurā jauniešiem attīstīt savu digitālo kompetenci un kopā ar citiem domubiedriem apgūt iemaņas pārvaldīt interneta plašās iespējas droši un gudri, un šīs zināšanas nodot arī citiem Latvijas jauniešiem. Vairāk uzzini šeit ej.uz/xnbv