Laika vilcienā

Lai dažādotu ikdienas mācību procesu, Talsu Kristīgajā skolā  2. semestra sākumā notiek vairāki skolotāju metodisko komisiju veidoti pasākumi. Skolēniem tie ļoti patīk, jo veidotāji veiksmīgi pamanās apvienot vērtīgu informāciju ar izklaidi un spēles elementiem.

Piecus gadus notikušo krievu valodas pasākumu / ko parasti noslēdza pankūku ēšana…./, 23. janvārī notika valodu metodiskās komisijas izlolots pasākums „Laika vilcienā”, ko vadīja 11. un 12. klases skolēni, par to nopelnot atzīmi, bet piedalījās visi, sākot no 6. klases. Cauri Kristīgajai skolai laika vilciens „traucās” 2 stundas,- ceļotāji nokļuva stacijās, kurās bija sava tēma, valoda, vairākās- arī uzdevumi, gan izklaidējoši, gan izglītojoši, jo arī šeit skolēni mācījās;  kuri neapgūst vācu valodu, stacijā iemācījās sasveicināšanās un atvadīšanās frāzes, bet tie, kuri neapgūst krievu valodu, ieguva zināšanas gan par Soču olimpiskajām spēlēm, gan krievu multfilmu varoņiem. Skolēni varēja sajust 16. gs. angļu poēzijas elpu, klausoties Šekspīra sonetus, iemācījās slavēšanas dziesmu angļu valodā, atpazina klasesbiedra dungotās populārās dziesmas melodiju…

”Laika vilciena” gala pietura bija skolas ēdamzāle, kur visus 120 skolēnus un skolotājus gaidīja  cienasts. Galds bija klāts, ievērojot vācu, krievu, angļu tējas baudīšanas tradīcijas, jo uz paplātēm ēdājus gaidīja prjaņiki un barankas, ledenes, bulciņas un tēja… ar pienu. Pēc kopīgas slavas dziesmas Dievam, ko nu visi prata dziedāt angliski, skolēni ar sirsnīgiem applausiem pateicās angļu valodas skolotājai Maijai Gleglu, Kristīnei Vebērzai, Ilzei Sproģei, vācu val skolotājai Lienītei Gāliņai, latviešu  valodas. skolotājai Aijai Valgelinai, kā arī pasākuma virzītājai, krievu valodas skolotājai Allai Ankmanei.