Interešu Izglītība

N.P.K. Nosaukums Klašu grupa Vadītājs Telpa Apstiprinājuma veids
1. Koris

P: 7:50

O: 7:50

7.-12. Kristīne Broka-Meļķe Mūzikas klase Iesniegums pie skolotāja
2. Ansamblis

C: 7:50

5.-6. Mūzikas klase Iesniegums pie skolotāja
3. Ansamblis

T: 7:50

T: 13:10 (6. st.)

1.-4. Mūzikas klase Iesniegums pie skolotāja
4. Deju Ritmikas pulciņš

O: 13:10 (6.st.)

1.-4. Daija Grīvāne Violetā klase  
5. Fitnesa stunda

T: 15:40 (9.st.)

7. skolotāji/ darbinieki Kristīne Māla Sporta zāle  
6. Ēdienu gatavošanas meistarklase

O: 15:40 (9.st.)

7.-12. Inga Volmane Mājturības klase 8.a  
7. Programmēšana

O: 14:00 (7.st)

4.-5. Vilnis Zarakauskis Informātikas klase Iesniegums pie skolotāja
8. Robotika, programmēšana

Pt: 14:00 (7.st.)

5.-7. Informātikas klase Iesniegums pie skolotāja
9. Rokdarbu pulciņš

T: 13:10 (6.st.)

1.-4. Ilze Pumpure Violetā telpa  
10. Angļu valodas papildnodarbības

T, C: 13:10 – 14:40

T: 15:40 (9.st.)

1.-5.

6.-12.

Mike & Joetta Cummins Ēdamzāle  
11. Pūtēji

P: 7:50

C: 7:50

Individuālie pūtēji: T; C: 13:00 – 15: 00

  Jānis Smilga Rotaļu telpa  
12. Zvanu ansamblis

O: Vsk. Zvani 7:50

T: Pamatskolas Zvani 7:50

C: Pamatskolas Zvani 14: 40

Pt Vsk. Zvani 7:50

7.-12. Jānis Smilga Rotaļu telpā  
13. Orientēšanās pulciņš (no 1. nov.)

C: 2.-3.kl. 6.st 13:10 – 13:50

4.-5.kl. 7.st 14:40

2.-5. Aigars vārna Pēc laika apstākļiem  
14. Sporta pulciņš

T: 15:30 – 16:20

6.-12. Edgars Kviesis Sporta zāle Iesniegums pie skolotāja
15. Sporta pulciņš

O: 14:40 – 15:30

1.-5. Sigeta Kviese Sporta zāle Iesniegums pie skolotāja