Ekskursija uz Ventspils Augstskolu

19. novembrī TKS 11. un 12. klases audzēkņiem bija iespēja doties mācību ekskursijā uz Ventspils Augstskolu. Šo braucienu rosināja fizikas skolotājs Guntars Ēcis, lai nākamajiem studentiem radītu reālu priekšstatu par augstskolas prasībām, studējot eksaktos priekšmetus. Lai arī šoreiz nevarējām pabūt Irbenes lokatorā, diena izvērtās ļoti piesātināta. Skolēni uzzināja par augstskolas prasībām, varēja aplūkot iekārtas, vērot demonstrējumus, uzklausīt pasniedzēju un bijušo studentu stāstījumu, uzkāpt augstskolas jumta stāvā un mēģināt aptvert ,kā notiek satelītu novērošana un kāds tam visam sakars ar VeA…Bija patīkami konstatēt, ka ar pēdējo nodarbojas … mūsu skolas bijušais audzēknis Mārcis Bleiders. Patīkams papildinājums visam bija pusdienas augstskolas kafejnīcā un planetārija apmeklējums Jaunrades namā.