Kristīgā Bērnu nometne

No 2021.g. 26. jūlija līdz 30.jūlijamTalsu Kristīgajā vidusskolā jau 25. reizi notika Kristīgā Bērnu nometne. Nometnes tradīcija aizsākās tālajā 1996.g. vasarā, kad jaunatvērtā Talsu Kristīgā skola bija aizvadījusi pirmo darba gadu, un mēs vēlējāmies Labo Vēsti pasludināt arī bērniem bāreņiem un bērniem, kuri dzīvo sociāli un ekonomiski sarežģītos apstākļos. Covid 19 ierobežojumu dēļ nometnē varēja …