Palīdzi dzīvniekiem, esi atsaucīgs!

14.09.2021 at 16:57

Sveiciens tēvu dienā!

12.09.2021 at 16:55

Zinību diena Talsu Kristīgajā vidusskolā

02.09.2021 at 19:11

Priecīgā noskaņojumā un ar pateicību Dievam vadījām 1.septembra svētkus! Lai visiem kopā ar Mūsu Kunga svētību izdodas lielisks mācību gads! Lai izturība skolotājiem, skolēniem un vecākiem!

 

Pirmā TKS skolēnu domes sanāksme

02.09.2021 at 19:04

Šodien pirmajā Skolēnu domes sēdē tika ievēlēta priekšsēdētāja Henrieta Hincenberga, kā arī vietnieki – Vendija Kviese un Rūdolfs Ļjamzins. Lai radošs un idejām bagāts gads!

Skolēnu uzņemšana TKS 2021./2022/ mācību gadā

04.06.2021 at 12:36

Talsu Kristīgā vidusskola uzņem skolēnus pamatskolas un vidusskolas klasēs 2021./22.m.g. Pamatizglītības programmā (kods: 21011111) un Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programmā. Nākamajiem 10.klases skolēniem dokumentu iesniegšana sākas 14.jūnijā skolas kancelejā no 9:00 – 16:00! Kontakttālrunis 63291671