10. un 11. klases uzņemšana vidusskolā

Tas ir noticis – “Desmitie” ir izturējuši visus pārbaudījumus un uzņemti vidusskolā! Bet, tā kā pagājušajā gadā “vienpadsmitie” neparedzētu apstākļu dēļ izspruka no šī procesa, tad šogad pēc dažādu šķēršļu pārvarēšanas apliecības no skolas zieda – 12. klases – saņema arī 11. klases skolēni. Apsveicam klašu audzinātājas Lienīti Gūtmani un Andu Bernāti un vēlam izturību, veselību, prieku, mieru un svētības no Dieva Tā Kunga!