Adventa koncerti

Necerēti darbīgs vecgada pēdējais mēnesis atnāca TKS zvanu ansambļa vecākās grupas mūziķiem un vidusskolas kora dziedātājiem. Šogad daudz vairāk klausītāju varēja novērtēt viņu sniegumu,- rudenī iestudēto adventa koncertu. No 29. novembra līdz 19. decembrim jaunieši uzstājās Dzirciema internātskolā, Strazdes bērnu namā, Laucienes pansionātā, tirdzniecības centrā „Talsu centrs”, Talsu tautas namā, kopā ar skolas pūtēju ansambli arī, protams, Ziemassvētku ieskaņas dievkalpojumā Talsu evaņģēliski luteriskajā baznīcā, tā mūzikas valodā visur paužot Ziemassvētku vēsti un atgādinot svētku patieso būtību.