2019. gada decembra notikumi

1.-5. klasei

16. decembrī no plkst. 9.00 līdz plkst. 13.00 – Ziemassvētku uzveduma mēģinājumi sporta zālē.
17. decembrī plkst. 9.00 – mēģinājums;

plkst. 11.30 – ģenerālmēģinājums ar viesiem: Laucienes pansionāta iemītniekiem un Upesgrīvas internātskolas audzēkņiem.

18. decembrī plkst. 18.00 – Ziemassvētku uzvedums «Sniegbaltītes stāsts».
19. decembrī plkst. 14.00 – Ziemassvētku dievkalpojums 1.-12. klasei Talsu ev. lut. baznīcā.

6.-12. klasei

18. decembrī mēģinājumi «Oskara» ceremonijai un dievkalpojumam
19. decembrī plkst. 14.00 – Ziemassvētku dievkalpojums 1.-12. klasei Talsu ev. lut. baznīcā

plkst. 18.00 – «Oskara» balvu pasniegšanas ceremonija skolas sporta zālē;

plkst. 20.00 – Ziemassvētku balle 6.-12. klasei skolas sporta zālē (ieejas maksa 5 eiro).