12. klases žetona vakars

2017.gada 10.februārī Talsu Kristīgajā skolā notika 12.klases žetona vakars. Žetona vakara tēma bija – “Skatoties zvaigznēs”. Žetona vakars sastāvēja no trīs daļām. 1.daļā 12.klases skolēni kopā ar audzinātāju rādīja savus talantus un atcerējās dažus spilgtākos brīžus no vidusskolas laika. Pēc tam katram 12.klases skolēnam tika pasniegts simbolisks žetona gredzens. Šajā daļā arī direktore neaizmirsa par kristīgajām vērtībām un novadīja svētbrīdi, kurā 12.klases skolēni saņēma svarīgas atziņas no Bībeles. Pasākuma turpinājumā topošajiem absolventiem, vecākiem, skolotājiem, darbiniekiem un draugiem bija iespēja kopā dejot un priecāties. Katrs žetona vakars ir īpašs un unikāls, arī šis nebija izņēmums!