11. klases labie darbi

11.klases skolēni saviem skolotājiem un skolas darbiniekiem Labo darbu dienā uzrakstīja deviņpadsmit vēstules, kurās pateicās par viņu darbu, uzslavēja par vērtīgo, ko guvuši stundās, par uzmundrinājumu, pamudinājumu, atbalstu, labestību un neatlaidību! Lai veselība, dzīvesprieks un Dieva svētība visiem! Mēs jūs mīlam!