10. klases uzņemšana vidusskolā 2019

Kā jau rudenī ierasts, arī šī gada oktobris neizpalika bez jauno vidusskolnieku iesvētīšanas vidusskolā. Lai 10. klases skolēni tiktu iesvētīti un sagatavoti vidusskolas smagajam un grūtajam ceļam, 12. klases skolēni viņiem bija sagatavojuši pietiekami norūdošas aktivitātes, kuras četru dienu garumā izturot, katrs desmitās klases skolēns sevi varētu uzskatīt par pilntiesīgu vidusskolēnu.

12. klases skolēni jaunos vidusskolniekus iesvētīja ar ceļu, kas kā tiešā, tā arī pārnestā nozīmē veda «caur ērkšķiem uz zvaigznēm». Ceļš sevī ietvēra braucienu ar motocikliem pāri stindzinoši aukstajai Alpu grēdai, ēnas laukumiņa un ūdens atrašanu svelmainajā safari, kā arī izlaušanos cauri džungļiem uz kādas pamestas salas Brazīlijas krastos. Par katru nepareizi izpildītu norādi vai nokavētu aktivitāti jauniņajiem tika piespriests atbilstošs sods. Uzdevumu izpilde stiprināja 10. klasi gan kā komandu, gan arī uzlaboja katra skolēna individuālās prasmes sadzīvot ar netipiskām situācijām.

Ceturtdien, iesvētību noslēguma dienā, jaunie vidusskolēni saņēma apliecības, kas apstiprina, ka viņi ir oficiāli uzņemti vidusskolā, savukārt 10. klases audzinātāja Alla Ankmane tika ievēlēta par sertificētu vidusskolēnu audzinātāju. Pēc apliecību saņemšanas jaunākā vidusskolas klase kopā ar vispieredzējušākajiem – divpadsmitajiem – un abu klašu audzinātājām pēcpusdienu pavadīja, malkojot tēju un baudot kopābūšanas laiku.

Desmitajiem novēlam vēl vairāk stiprināt cīņas garu un savstarpējās draudzības saites, lai šo trīs gadu laikā viņus nespētu apstādināt un nobiedēt ne jaunie mācību priekšmeti, ne gala pārbaudījumi – eksāmeni!

Asnate Feldmane