Vecāku pilnsapulce

14.septembrī skolā pulcējās skolas skolēnu vecāku uz šī mācību gada pirmo vecāku pilnsapulci. Iesākumā ar muzikālu sveicienu atnākušos sveica mūzikas skolotājs Gatis Jugāns un 10.klases skolniece Emīlija Panteļejeva, kuri arī šogad kopā vadīs skolas 7.-12.klašu kori.

Skolas direktore stāstīja par skolā aktuālo, mācību pārzine Vēsma Liņģe vecākiem stāstīja par kompetenču izglītību, skolotāja Anda Bernāte dalījās priekā par to, kur pagājušā gada absolveni turpina savas studiju gaitas, bet skolotāja Aija Valgelina vecākiem stāstīja par to, cik svarīga ir kristīgā audzināšana. Sapulces turpinājumā tika ievēlēta skolas vecāku padome, kurā arī šogad darbosies viens vecāks no katras klases un vecāku padome vairākas reizes gadā tiksies ar direktori, lai pārrunātu aktuālo skolā un kopīgi censtos strādātu pie skolas vides attīstīšanas. Un noslēgumā, skolotāji un pulciņu vadītāji prezentēja interešu izglītības pulciņus, kurus šajā mācību gadā skolēniem būs iespēja apmeklēt.