Valsts svētki

Ir aizvadīti divi Latvijai svarīgi svētki- Lāčplēša diena un Latvijas 94.dzimšanas diena. Šos svētkus atzīmēja arī Talsu Kristīgās skolas skolēni, skolotāji un darbinieki.
Pirms Lāčplēša dienas, 9.novembrī , skolas saime jau agri no rīta pulcējas skolas pagalmā, lai pieminētu Brīvības cīņas, mūs uzrunāja jaunsardzes komandieris Dainis…, vidusskolnieki Toms un Valters, mēs klausījāmies 9.klases skolēnu rakstītajās pārdomās par Latvijas nozīmi šodien, mums katram personīgi. Dziedot himnu, varēja izjust svētku sajūtu un ar šo skaisto iesākumu turpinājās gājiens uz pieminekli „Koklētējs”. Ar kristiešu un valsts karogu kolonas priekšgalā , jaunsargu formās tērpušies, soļoja 12.klases skolēni Valters Valgelins, Dana Dombrovska un Kaspars Krūmiņš. Pūtēju ansambļa melodijas pasvītroja šī brīža nozīmību un svinīgumu- ezera krastā pie pieminekļa visi nolikām svecītes un ar pacilātības sajūtu devāmies uz stundām.
Arī nākamās nedēļas piektdienas rītā pie skolas aizdegtās sveces vēstīja, ka tuvojas valsts svētki; 16.novembrī Talsu Kristīgā skola baptistu dievnamā noturēja divus dievkalpojumus par godu Latvijas 94. jubilejai. Pirmoreiz ar mums bija mācītājs Miervaldis Lindmans. Uzrunas, Danas liecība, absolventa Kaspara liecība, kora dziedājums un pūtēju priekšnesums, kā arī citi, lika patiesi aizdomāties par mūsu Latviju, šo Dieva dāvanu- neatkarīgu valsti un mūsu spēju darīt šo valsti labāku.