TKS skolēnu dome

Mūsu jauniešiem katrs māc gads iesākas ar jaunas pašpārvaldes komandas veidošanu, tās nav vēlēšanas, domē gaidīts katrs, kurš vēlas būt pamanīts, darot kopīgu darbu, kas norit 3 komisijās- kultūras un sporta ,kristīgajā un informācijas. Šogad domes galvenais cilvēks  ir Jānis Gruzniņš, viņa vietniece- Annija Bodniece