Talsu Kristīgās vidusskolas 25 gadu jubilejas salidojums

4. septembrī Talsu Kristīgajā vidusskolā skanēja atmiņu stāsti, un valdīja atkalredzēšanās prieks. Par godu skolas 25 gadu jubilejai bijušie audzēkņi un skolotāji apmeklēja jau trešo TKV salidojumu. Svētku dievkalpojums notika Talsu baptistu baznīcā, kur klātesošie uzklausīja gan absolventu liecības, gan direktores Ingunas Gruzniņas stāstu par skolas pirmsākumiem un tās attīstību pastāvēšanas laikā. Vakara svinīgajā daļā par ieguldītajiem darba gadiem tika godināti skolas pedagogi. Par muzikālo daļu bija parūpējies TKV pūtēju ansamblis skolotāja Jāņa Smilgas vadībā un ansamblis skolotājas Kristīnes Brokas- Meļķes vadībā. Noslēgumā tika baudīta kūka un svētku salūts.