Skolotāju diena

4. oktobrī Talsu Kristīgajā vidusskolā atzīmējām Skolotāju dienu. Izmaiņas no ierastās dienas kārtības bija vairākas. 4. stundu visām klasēm vadīja mūsu pašu skolotāji, taču ne īstie – visi tika samainīti ar saviem kolēģiem. Tā matemātiku 8. klasei mācīja vēstures skolotāja, krievu valodu 6. klasei – latviešu valodas skolotāja, savukārt mūzikas stundā ar 5. klasi centās tikt galā ķīmijas skolotāja. Par spīti šādām pārmaiņām, skolotāji gluži nebija ar pliku roku ņemami – vairāki centās atdarināt kolēģus, pārģērbjoties un imitējot viņu izskatu un izturēšanos. Savukārt citi iejutās tēlā, kas saistās ar mācāmo priekšmetu, piemēram, esot kā tipiska vecmāmiņa, kas gluži kā izkāpusi no krievu tautas pasakām; 12. klasi latviešu valodas stundā apciemoja Skaidriš un Maigiņ no Ķūļciema, kuras atgādināja, kā pareizi jāraksta mīlestības vēstule. Vēlāk izrādījās, ka tieši šai dienā skolā viesojas delegācija no Ķīnas, ar ko visi tika iepazīstināti. Starpbrīdī vēl tika apjūsmota skolotāju neparastā āriene un pārspriesta interesantās stundas norise. 5. stundu klasēs vadīja 11. un 12. klašu skolēni, turpretī  skolotājus skolēnu dome aicināja uz Lūgšanu telpu,  šķērsojot sarkano paklāju, te visus gaidīja filmas pirmizrāde.Te varēja vērot ainiņas iz skolas dzīves, gatavošanos dziesmotai sacensībai un tiekšanos pēc uzvaras šovā „Mikrofons 2013”. Tika atklāts piemineklis „Mūžīgajam studentam”, bet noslēgumā ziedi, torte, kafija un patīkami pavadīts laiks sarunās, klausoties Kristera Hartmaņa priekšnesumā, spēlē uz marimbas. Ticu, ka šo svētku dienu tik drīz neaizmirsīs ne skolēni, ne skolotāji, jo tā patiesi bija kas īpašs.

Liels paldies Skolēnu domei par plānošanu, organizēšanu un jauku atmiņu sagādāšanu ikvienam!

Terēze Runce