Skolēnu uzņemšana TKS 2021./2022/ mācību gadā

Talsu Kristīgā vidusskola uzņem skolēnus pamatskolas un vidusskolas klasēs 2021./22.m.g. Pamatizglītības programmā (kods: 21011111) un Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programmā. Nākamajiem 10.klases skolēniem dokumentu iesniegšana sākas 14.jūnijā skolas kancelejā no 9:00 – 16:00! Kontakttālrunis 63291671