Skolēnu panākumi sportā

18.02.2020 at 17:04

Izcili panākumi Talsu novada atklātajā Olimpiādē skolu sportā BADMINTONĀ! Skolēni 4.-5., 6.-7., 8.-9., 10.-12. klases grupas kopvērtējumā ieguva 1. vietu. Četras 1. vietas! Panākumi arī tautasbumbā! Pateicība arī Annai Irbei no 4. klases.
Lepojamies! Pateicība skolotājiem Sigetai Naudiņai un Edgaram Kviesim!

Alla Ankmane