SEKO MAN 2023

Pašā vasaras vidū, kad visi atpūšas un bauda skaisto laiku, Talsu Kristīgajā vidusskolā jau 17. reizi notika Kristīgā jauniešu nometne “Seko Man”. Ap simts nometnes dalībnieku sabrauca no visas Latvijas. Nometnes saturisko vadību kopš nometnes pirmsākumiem uzņemas mūsu amerikāņu draugi, kuriem palīdzīgu roku organizēšanā un norisē sniedz arī mūsu skolas absolventi.

Kristīgās jauniešu nometnes mērķis ir pasludināt Evaņģēliju un dot jauniešiem iespēju mācīties Bībeles principu lietojumu ikdienas dzīvē. Nometnē tika aizvadītas piecas aizraujošas dienas, kuru laikā dalībnieki klausījās izglītojošas lekcijas par bībeliskām tēmām, slavēja Dievu caur mūziku, sportoja un piedalījās dievkalpojumos. Arī šogad mums bija iespēja uzņemt viesus no NATO bruņoto spēku vienības, kuri mums novadīja lekciju, dalījās ar personīgiem stāstiem, un pēc tam visa nometne devās pildīt viņu veidotus fizisko aktivitāšu uzdevumus.

Šī gada nometnes tēma bija piedošana un centrālā Bībeles rakstu vieta bija Mateja evaņģēlijs 18:21-22, kur Jēzus pavisam skaidri pasaka, kā mums jārīkojas piedodot: “Tad Pēteris, piegājis pie Viņa, sacīja: “Kungs, cikkārt man būs piedot savam brālim, kas pret mani grēko? Vai ir diezgan septiņas reizes?” Jēzus saka uz to: “Es tev nesaku septiņas reizes, bet septiņdesmit reiz septiņas.” Saskaņā ar nometnes tēmu tika izvēlēti lekciju temati, piemēram, kā piedot ģimenei, kā piedot darba vietā, piedošana attiecībās un citi.

Nometnes neatņemama sastāvdaļa ir sporta aktivitātes un ceļojošais kauss. Jau otro gadu turpinās tradīcija, ka nometnes mazās grupas, piedaloties dažādās aktivitātēs, cenšas iegūt nometnes ceļojošu kausu. Mazās grupas sportoja, pildīja dažādus atjautības uzdevumus, orientējas pa Talsiem, iepazina Bībeles stāstus. Sadraudzības laiks nometnē parasti tiek pavadīts sarunās un spēlējot volejbolu, tā ir nometnes neatņemama sastāvdaļa. Katrs nometnes vakars  noslēdzas ar nometnes dievkalpojumu, uz kuru tiek aicināts ikviens interesents no vietējās kopienas.  

Vakaros pēc dievkalpojuma, jaunieši spēlēja volejbolu, skatījās filmu, piedalījās slavēšanas vakarā un pavadīja laiku sarunās, vairāk iepazīstot viens otru. Daudzi jaunieši nometni apmeklē jau vairākus gadus un joprojām atzīst, ka šī ir vislabākā nometne, kur iepazīt Dievu, iegūt draugus un ieraudzīt, ka kristieša dzīve nebūt nav garlaicīga, kā to mēdz uzskatīt!