Sadziedāšanās svētki

31.martā pirmo reizi skolā notika Sadziedāšanas svētki  7. – 11. klases skolēniem. Visi skolēni tika sadalīti 8 jauktās komandās. Kuras pasākuma laikā sacentās dažādos uzdevumus. Kopā komandām bija jāpilda 6 praktiski un teorētiski uzdevumi – dungošana, dziesmu autoru atpazīšana, dziesmu nosaukumu atpazīšana pēc attēliem, dziesmu atpazīšana pēc teksta fragmentiem, faktu apstiprināšana un dziesmu turpināšana. Noslēguma tika apbalvotas trīs komandas, kuras bija ieguvušas augstāko punktu skaitu, pārējās komandas saņēma pelnītus aplausus.