Robotika

Robotikas nodarbībās skolēni apgūst programmēšanas pamatus ar dažādu programmu palīdzību:

RobotProg

Code.org

Scratch

Pēc programmēšanas pamatiemaņu apguves, konstruējam robotus un veidojam tiem vadības programmas: