Projekts ‘’Es i’ vesels!’’

Talsu Kristīgajā vidusskolā 21.oktobrī norisinājās projekts “Es i’ vesels!”, kuru vadīja Maija Cīrule un Maria Fridrih. Mūsdienās cilvēki, it īpaši skolēni, dzīvo lielā steigā un stresā, tāpēc tās dienas pēcpusdiena tika veltīta, lai ieinteresētu skolēnus ikdienā piekopt veselīgu dzīvesveidu.
2022. gada pavasarī Maija Cīrule piedalījās Talsu novada rīkotajā Jauniešu iniciatīvu projektu konkursā ar pašas rakstītu projektu “Es i’ vesels!”. Kopā ar Anci Krūmiņu, aizstāvot savu projektu Talsu pašvaldībai, Talsu Kristīgā vidusskola saņēma EUR 533,24 projekta īstenošanai. Projekta ietvaros skolēni no 6.—11. klasei apmeklēja dažādas nodarbības, kuru laikā jauniešu uzmanība tika vērsta ne tikai uz viņu fizisko veselību, bet arī mentālo labsajūtu. Nodarbību vadītāji, uzaicinātie lektori un 12.klases skolēni sagatavoja un novadīja interesantas un noderīgas aktivitātes.
Projekta mērķis – veicināt Talsu Kristīgās vidusskolas skolēnu izpratni par veselīgu dzīvesveidu; lietderīgi un aizraujoši pavadīt laiku; veicināt jauniešu vēlmi rūpēties arī par savu mentālo veselību; popularizēt veselīgu dzīvesveidu; veicināt sadarbību skolēnu starpā un uzlabot spēju sadarboties grupās.
Projekta uzdevumi – popularizēt sportu un veselīgu dzīvesveidu; ieinteresēt jauniešus savas fiziskās un mentālās veselības uzlabošanā.
6. un 7. klases skolēni apmeklēja pareiza uztura meistarklasi, kurā viņiem pastāstīja par to, ka veselīgs uzturs ir ne tikai nepieciešams organismam, bet var būt arī garšīgs un baudāms. Un šajā nodarbībā viņi arī paguva pagatavot augļu smūtiju, uzzinot tā recepti.
Šīs klases apmeklēja arī radošo darbnīcu, kurā no lietotām PET pudelēm izgatavoja šaha kauliņus, nokrāsojot tos ar aerosola krāsu. Nodarbības laikā skolēni lietotajās PET pudelēs iesēja piparmētru sēklas, iegūstot zināšanas un idejas par to, ka izmantotās pudeles var būt derīgas kādam sadzīves nolūkam.
Visbeidzot, skolēni apmeklēja vides spēļu nodarbību. Tur viņi piedalījās aktivitātēs saistībā ar vidi, dabu un apkārtni. Skolēni šķiroja atkritumus, minēja Talsu ainavu atrašanās vietas, diskutēja par dabas aizsardzību un pelnīja balvas.
Toties 8. klašu skolēni apmeklēja sporta aktivitāšu un prāta spēļu nodarbības. Tur viņi uzlaboja prasmes sadarboties ar skolasbiedriem, daloties komandās, sportojot kopā un viens otru atbalstot. Prāta spēļu nodarbībā viņi spēlēja galda spēles, tajā skaitā pavisam jaunas, kuras tika iegādātas speciāli projekta īstenošanai.
Vecāko klašu skolēni klausījās nopietnu lekciju par mentālo veselību no pieaicinātā speciālista. Lekcijā viņiem pastāstīja, ka svarīga ir ne tikai fiziskā veselība un izskats, bet arī tas, kas ir cilvēkam iekšpusē. Skolēniem pavēstīja par metodēm un tehnikām, kā saglabāt mentālo veselību grūtos laikos. Pēc lekcijas jaunieši atzina, ka tā ir ļoti noderīgi informācija.
Skolēniem tika dota iespēja arī izkustēties, un viņi piedalījās deju nodarbībā. Tur viņiem nedaudz pastāstīja par deju, kas tā ir un kā tā saistās ar mūsu ikdienu. Jaunieši paguva arī iemācīties nelielu dejas fragmentu kopā ar jautru mūziku.
Un, visbeidzot, šī skolēnu grupa piedalījās arī veselīgā uztura meistarklasē. Jauniešus ieinteresēja tēmā par veselīgu uzturu, parādot, ka tas var būt ļoti vienkārši, ātri un garšīgi. Šajā meistarklasē viņi paši pagatavoja un baudīja jogurtu ar čia sēklām un augļiem.
Diena noritēja ļoti ātri un produktīvi. Šīs meistarklases un lekcijas bija noderīgas ne tikai jauniešiem, bet arī skolotājiem, kuri pavadīja skolēnu grupas uz nodarbībām. Iegūtās zināšanas ikviens varēs pielietot savā ikdienā, ieviest labus ieradumus gan sev, gan savai ģimenei un sākt dzīvot nedaudz “veselīgāk”. Beigās skolēnu grupas saņēma balvas par sporta aktivitātēm, kā arī lielu pateicību saņēma nodarbību vadītāji un lektori. Tajā pēcpusdienā visi bija labā noskaņojumā, zināšanu un ideju pilni: pēdējā mācību diena pirms rudens brīvlaika bija ļoti labi izdevusies, un visi priecīgi devās atpūsties.
Ticam, ka projekts “Es i’ vesels!” atstāja tikai labas emocijas un sajūtas, iemācīja ko jaunu un sadzīvē noderīgu, un pats galvenais – deva skolēniem motivāciju un gribu dzīvot sportiski, dzīvespriecīgi un veselīgi!

10. klases skolniece
Maria Fridrih