Skolēnu dome

Domē iespēja darboties jebkuram 9.-12.klases skolēnam, ja viņš ar savu stāju un uzvedību ir paraugs skolasbiedriem, savu enerģiju gatavs veltīt dažādu aktivitāšu radīšanas procesā skolā un ārpus, un ir sekmīgs, regulāri apmeklē domes sēdes. Darbu vada domes priekšsēdētājs, vietnieks, visu notiekošo pieraksta sekretāre. Darbojamies trīs darba grupas. Skolēnu domes darbam palīdz praktisko darbu grupa, kurā darbojās 7. un 8.klašu skolēni.

Domes sanāksmes notiek otrdienās 15:40.

Priekšsēdētāja: Luanda Miķelsone (12.)
Vietniece: Karīna Vēvere (12.)
Sekretāre: Emīlija Panteļejeva (10.)

1.darba grupa:

 • Monta Krauze (12.) – vadītāja
 • Rūdis Zaurs (12.)
 • Alise Stalidzāne (10.)
 • Jorens Osipovs (10.)
 • Amanda Lakse (9.)

2.darba grupa:

 • Emīlija Panteļejeva (10.) – vadītāja
 • Anete Pumpure (12.)
 • Dāvis Ozolnieks (10.)
 • Dans Bisenieks (10.)
 • Marta Skrastiņa (10.)
 • Ieva Abigaila Valgelina (9.)

3.darba grupa

 • Laine Kleinhofa – Prūse (10.) – vadītāja
 • Marta Treimane (11.)
 • Kristaps Alsbergs (11.)
 • Anete Duboviča (10.)
 • Santa Straume (10.)

Praktisko darbu grupa

 • Santa Straume (10.) – vadītāja
 • Elizabete Gleglu (7.a)
 • Agnese Imandra Rozenberga (7.b)
 • Jana Selifanova (7.b)
 • Samuēls Panteļejevs (7.b)
 • Vendija Kviese (8.)
 • Marta Maldone (8.)
 • Dagnija Apenīte (8.)
 • Estere Grīvane (8.)