Skolēnu dome

Domē iespēja darboties jebkuram 8.-12.klases skolēnam, ja viņš ar savu stāju un uzvedību ir paraugs skolasbiedriem, savu enerģiju gatavs veltīt dažādu aktivitāšu radīšanas procesā skolā un ārpus, un ir sekmīgs, regulāri apmeklē domes sēdes. Darbu vada domes priekšsēdētājs, vietnieks, visu notiekošo pieraksta sekretāre.

Domes sanāksmes notiek trešdienās plkst.15:40.

Priekšsēdētāja: Marta Luīza Treimane (12.)
Vietniece: Dženifera Cebure (12.)
Vietnieks tehniskajā darbā: Deivids Dukaļskis (10.)
Sekretāre: Ieva Abigaila Valgelina (10.)

Skolēnu domes dalībnieki:
8.a klase – Agnese Imandra Rozenberga, Jana Selifanova, Eva Bertmane, Mārtiņš Reinbergs
8.b klase – Annija Laura Petruse
9.klase – Vendija Kviese, Marta Elizabete Maldone, Estere Grīvane
11.klase – Anete Duboviča, Asnate Feldmane, Dans Bisenieks, Jorens Osipovs, Kārlis Krūmiņš, Kitija Lakse, Laine Kleinhofa-Prūse
12.klase – Laura Bernāte