Skolas vēsture

1990. gadā Padomju Latvijā dzīvoja jauna, parasta ģimene – vīrs, sieva un divi bērniņi. Kādu rītu jaunākā meitiņa, kurai bija tikai pusotrs gadiņš, pamodās pa pusei paralizēta. Ārsti bērnam konstatēja galvas smadzeņu audzēju. Bija nepieciešama operācija, kuras laikā, iespējams, bērniņš mirs…

Jaunie vecāki, kuri par Dievu nezināja neko, nolēma bērniņu kristīt,- ja nu gadījumā nomirst, lai tiek debesīs… Kristību laikā jaunā māte sauca uz Dievu: „Dievs, ja Tu esi, ja Tu vari ko darīt, glāb Elīnas dzīvību, un es Tev kalpošu!”

Dievs uzklausīja mātes lūgšanu un deva darbu – atvērt kristīgo skolu, kurā kopā ar veselajiem bērniem varēs mācīties arī bērni invalīdi.

Tāds bija sākums Talsu Kristīgās skolas izveidei. 1995. gada 1. septembrī skolā mācības uzsāka 37 skolēni no 1. – 4. klasei. Viņus mācīja 5 skolotājas. Dievs ļāva skolai augt. Katru gadu tika atvērta jauna klase un šogad, 2015. g. 1. septembrī skola sāka savu 21. darba gadu. Skolā mācās 280 skolēni no 1. – 12. klases, ir vairākas paralēlklases.

Ir aizvadīti 12 vidusskolas izlaidumi, simtiem skolēnu un viņu vecāku ir dzirdējuši Labo Vēsti par Jēzu, daudzu dzīves ir izmainītas, un viņu vārdi ierakstīti Dzīvības grāmatā.

Talsu Kristīgā skola ir liecība, ka „tiem, kas mīl Dievu, visas lietas nāk par labu” (Rom. 8:28), jo traģisko un sāpīgo notikumu Gruzniņu ģimenes dzīvē 1990. gadā Dievs lietojis par svētību daudziem! Mūsu lūgšana ir, lai Dievs ļauj Talsu Kristīgajai skolai pastāvēt uz audžu audzēm!