Darbinieki

Ankmane Alla

Latviešu valodas, krievu valodas un literatūras skolotāja

Alsberga Daiga

Direktora vietniece saimnieciskajā darbā

Bernāte Anda

Ķīmijas, bioloģijas, dabaszinātņu skolotāja

Petrovica Ginita

Sākumskolas skolotāja

Ēcis Guntars

Fizikas skolotājs

Gūtmane Lienīte

Kristīgās mācības, mājturības, vācu valodas skolotāja

Zaure Zenta

Pavāre

Gruzniņa Inguna

Skolas direktore

Gruzniņa Elīna

Tehniskā darbiniece

Kauliņa Vija

Tehniskā darbiniece

Kviese Māra

Tehniskā darbiniece

Kviesis Edgars

Sporta skolotājs

Liņģe Vēsma

Direktora vietniece izglītības darbā

Neifelde Kristīne

Vēstures skolotāja

Kivleniece Zanda

Tehniskā darbiniece

Rathena Sigita

Matemātikas skolotāja

Treimane Ligita

Sākumskolas skolotāja

Valgelina Aija

Latviešu valodas, literatūras skolotāja

Vecbērza Kristīne

Angļu valodas skolotāja

Zarakauskis Vilnis

Direktora vietnieks informātikas jomā

Ābolniece Helga

Sākumskolas skolotāja

Upleja Māra

Virtuves darbiniece

Reinfelde Sarmīte

Virtuves darbiniece

Pociusa Dace

Brīvā laika pavadīšanas grupas skolotāja

Andersons Juris

Tehniskais darbinieks

Jansone Guntra

Sākumskolas skolotāja

Žanna Treimane

Krievu valodas skolotāja

Sigeta Naudiņa

Sporta un sākumskolas skolotāja

Daiga Krēķe

Bioloģijas skolotāja

Anita Orehova

Latviešu valodas skolotāja

Kristīne Broka-Meļķe

Mūzikas skolotāja

Linda Brunava

Dabaszinību un bioloģijas skolotāja

Santa Krūmiņa

Angļu valodas un vizuālās mākslas skolotāja