Darbinieki

Ankmane Alla

Latviešu valodas, krievu valodas un literatūras skolotāja

Alsberga Daiga

Direktora vietniece saimnieciskajā darbā

Bernāte Anda

Ķīmijas, bioloģijas, dabaszinātņu skolotāja

Petrovica Ginita

Sākumskolas skolotāja

Ēcis Guntars

Fizikas, mājturības skolotājs

Erķena Mārīte

Matemātikas skolotāja

Gūtmane Lienīte

Kristīgās mācības, mājturības, vācu valodas skolotāja

Gleglu Maija

Angļu valodas skolotāja

Zaure Zenta

Pavāre

Gruzniņa Inguna

Skolas direktore

Gruzniņa Elīna

Tehniskā darbiniece

Kauliņa Vija

Tehniskā darbiniece

Kluce Dzintra

Tehniskā darbiniece

Kviese Māra

Tehniskā darbiniece

Kviesis Edgars

Sporta skolotājs

Liņģe Vēsma

Direktora vietniece izglītības darbā

Neifelde Kristīne

Vēstures skolotāja

Kivleniece Zanda

Tehniskā darbiniece

Rathena Sigita

Matemātikas skolotāja

Šternberga Sigita

Sākumskolas skolotāja

Treimane Ligita

Sākumskolas skolotāja

Valgelina Aija

Latviešu valodas, literatūras skolotāja

Vecbērza Kristīne

Direktora vietniece izglītības darbā

Zarakauskis Vilnis

Direktora vietnieks informātikas jomā

Gatis Jugāns

Mūzikas skolotājs

Ābolniece Helga

Sākumskolas skolotāja

Sproģe Ilze

Sākumskolas skolotāja

Upleja Māra

Virtuves darbiniece

Ēce Lidija

Mūzikas skolotāja

Reinfelde Sarmīte

Virtuves darbiniece

Pociusa Dace

Brīvā laika pavadīšanas grupas skolotāja

Andersons Juris

Tehniskais darbinieks

Jansone Guntra

Sākumskolas skolotāja