Darbinieki

Skolotāji 2021

Vārds  Uzvārds

Amats

Daiga Alsberga sekretāre, direktora vietniece saimnieciskajā darbā
Aleksandrs Aļošins fizikas skolotājs
Alla Ankmane direktora vietniece izglītības jomā (ārpusklases un audzināšanas darbā), latviešu valodas un literatūras, teātra mākslas skolotāja
Anda Bernāte direktora vietniece izglītības jomā, ķīmijas, bioloģijas skolotāja
Dace Bērziņa tehniskā darbiniece
Ira Birne virtuves darbiniece
Kristīne Broka-Meļķe mūzikas skolotāja
Sarmīte Erkena sporta skolotāja
Tabita Ēce virtuves darbiniece
Inguna Gruzniņa direktore
Elīna Gruzniņa brīvprātīgā darbiniece
Sarmīte Grūbe sākumskolas skolotāja
Lienīte Gūtmane kristīgās mācības dizaina un tehnoloģiju, vācu valodas skolotāja
Jana Lana Jansone datorikas, dizaina un tehnoloģiju skolotāja
Madara Kārlsberga ķīmijas, bioloģijas skolotāja
Santa Krūmiņa angļu valodas skolotāja
Svetlana Lakstīgala sākumskolas skolotāja
Ingvars Lerhs sporta skolotājs
Velibor Marinkevic sporta skolotājs
Kristīne Neifelde vēstures, sociālo zinību skolotāja
Anita Orehova latviešu valodas un literatūras skolotāja
Gundega Paure matemātikas, datorikas skolotāja
Ginita Petrovica sākumskolas skolotāja
Dace Pociusa tehniskā darbiniece
Vizbulīte Puriņa vizuālās mākslas skolotāja
Sigita Rathena matemātikas skolotāja
Sarmīte Reinfelde pavāre
Ildze Sapiega vizuālās mākslas, dizaina un tehnoloģiju skolotāja
Sindija Sidere ģeogrāfijas, dabaszinību skolotāja
Jānis Smilga zvanu ansambļa vadītājs
Juris Šironovs tehniskais darbinieks
Ligita Treimane sākumskolas skolotāja
Žanna Treimane krievu valodas skolotāja
Aija Valgelina latviešu valodas un literatūras skolotāja
Kristīne Vecbērza angļu valodas skolotāja
Evija Voldraha-Freimane ekonomikas skolotāja
Liene Zapacka tehniskā darbiniece
Vilnis  Zarakauskis direktora vietnieks izglītības jomā (IT), datorikas, programmēšanas skolotājs
Ineta Ziediņa sākumskolas skolotāja