Jauniešu nometne

Kristīgās jauniešu nometnes Talsu Kristīgajā skolā vasarā notiek kopš 2007.gada. Pirmās nometnes bija paredzētas tikai Talsu Kristīgās skolas jauniešiem, bet interese par nometni auga un tajās sāka piedalīties jaunieši ne tikai no citām Latvijas vietām, bet arī citām valstīm.

Nometnes mērķis ir dot iespēju jauniešiem iepazīties ar Bībeles principu lietojumu ikdienas dzīvē, klausīties izglītojošas lekcijas par bībeliskām tēmām; slavēt Dievu ar mūzikas palīdzību, sportot, piedalīties dievkalpojumos, uz kuriem nāk arī Talsu un apkārtnes iedzīvotāji. Daudziem jauniešiem šī nometne ir pirmā iespēja iepazīties ar kristīgajām vērtībām, piedalīties lūgšanās… Daudziem jauniešiem šī ir pirmā nometne, kuras uzvedības un kārtības kodekss aizliedz jebkādu atkarības vielu lietošanu… Jo nometnes dalībnieki nebūt visi nav bērni – vecums ir no 14-25 gadiem.

Nometnes vadītāji ir amerikāņu kristieši, kuri ar Talsu Kristīgo skolu sadarbojas kopš skolas dibināšanas. Viņi lasa lekcijas, ir mazo grupu vadītāji un nometnes laikā starp viņiem un jauniešiem izveidojas draudzīgas, mīlošas un savstarpēji atbalstošas attiecības. Draudzība bieži vien turpinās ilgtermiņā.

Nometnes izdevumus finansē amerikāņi – nometnes dalībniekiem tiek nodrošinātas 4 ēdienreizes dienā; izdales materiāli, T-krekli un suvenīrdāvanas. Patiesībā – nometne ir dāvana jauniešiem, lai jēgpilni pavadītu laiku un bieži vien jauniešu dzīve tiek izmainīta – ir jaunieši, kas pieņem Jēzu par savu Glābēju; ir jaunieši, kas atsakās no atkarībām; ir jaunieši, kas atrod mērķi dzīvei – tie visi ir pozitīvi uzlabojumi!

Arī šogad nometne bija plānota no 27. jūnija līdz 1. jūlijam, taču Covid 19 globālās pandēmijas ierobežojumu dēļ, nometne ierastajā formātā notikt nevarēja. Taču no tās attiekties arī nevēlējāmies.  13. “Seko Man!” nometne notika attālināti!

Uzrunājām mūsu nometņu iepriekšējo gadu dalībniekus, kuri garīgajā ziņā bija izauguši līdz līdera līmenim un lūdzām, lai viņi pie sevis mājās vai draudzē, vai citā vietā organizē mazās grupas – aicinot pie sevis draugus un paziņas ar kuriem kopā klausītos ierakstītās lekcijas, pēc tam tās apspriestu, diskutētu, kopīgi lūgtu… arī cienātos, spēlētu spēles un vienkārši būtu sadraudzībā!

Tā arī notika. No 26. -29.jūnijam nometnē piedalījās 106 dalībnieki 14 mazajās grupās – Talsos, Rīgā, Uguņos, Liepājā un citviet Latvijā. Lekcijas lasīja Brent Cooper: “Kāpēc sliktas lietas notiek? Kāpēc Dievs pieļauj, ka pasaulē ir ļaunums? Kā kristiešiem uz to skatīties?” un Bryan Sloan: “ Kāda ir mūsu atbilde? Kādas iespējas mums dod šādas krīzes? Kā mēs varam būt par liecību apkārtējiem? Kā mēs varam veicināt Kristus misiju?” no amerikāņu vadītāju puses un Toms Grenevics: “Kas mūs satrauc? Par ko raizējamies ikdienā šajā laikā? Kādai būtu jābūt mūsu attieksmei pret lietām, kas mums rada bailes vai stresu?” un Kārlis Kleinhofs Prūsis: “ Kas ir mūsu pamats? Uz ko mēs balstāmies dzīvē? Kādas ir mūsu vērtības un pasaules skatījums šādā krīzes laikā?” no latviešu vadītāju puses. Īpašs prieks bija par Tomu un Kārli, jo viņi ir Talsu Kristīgās skolas absolventi, bet izvēlējās evaņģēlistu un kalpotāju dzīves ceļu. Prieks, ka nākamā paaudze turpina darbu Labās Vēsts sludināšanā! Arī slavēšanu vadīja apvienotie spēki: Graham Jones no Amerikas un Jānis Uplejs no Latvijas! Dalībnieki saņēma tradicionālos T- kreklus ar Nometnes logo – tie tika nosūtīti pa pastu! Mazo grupu vadītāji guva praktisku pieredzi un atzina, ka sadraudzības vakari bijuši par stiprinājumu – gan atsauktas atmiņā iepriekšējās nometnes, gan aktualizēta lūgšanu dzīve, bet lekcijas bijušas ar praktisku pielietojumu – ja cilvēks uzticas Dievam, arī krīzes un pandēmijas ir pārvaramas, nesabrūkot un nebaidoties no tā, ko nākotnes nesīs.

Bībelē ir daudz apsolījumu tiem, kas paļaujas uz Dievu. Viena no tām:

“Es tevi neatstāšu, un Es tevi nepametīšu. Esi stiprs un drošsirdīgs, ka tu turi un dari visu bauslību, ko Mozus, Mans kalps, tev ir pavēlējis; nenovērsies no tās ne pa labi, ne pa kreisi, ka tev labi izdodas visur, kur vien tu iesi. Lai tava mute nepamet šo bauslības grāmatu, bet apdomā dienām un naktīm, ka tu vari turēt un darīt visu, kas tur ir rakstīts, tad tavi ceļi tev labi izdosies un tad tev laimēsies. Vai Es neesmu tev pavēlējis: esi stiprs un drošs, nebīsties un nebaiļojies! Jo Tas Kungs, tavs Dievs, ir visur ar tevi, kurp vien tu iesi.” Jozuas 1:-5

Uz tikšanos nākamajā “Seko Man!” nometnē 2021.gada vasarā!

 

Inguna Gruzniņa, Talsu Kristīgās vidusskolas direktore,

nometnes “Seko Man!” vadītāja