Jauniešu nometne

Kristīgā skola savu darbu sāka ar pirmajām četrām klasēm, taču bērni auga, kļuva par jauniešiem un radās vajadzība pēc nometnes, kurā viņi varētu mācīties par Dievu, saņemt atbildes uz jautājumiem par Dieva prātu viņu dzīvēs, kā veidot savu dzīvi, balstoties kristīgajās vērtībās un kur ņemt spēku, lai stātos pretī pasaules apsmieklam un uzbrukumiem. Pirms sešiem gadiem notika pirmā nometne Talsu Kristīgās skolas jauniešiem, bet nu nometnē piedalās jaunieši no visas Latvijas!

Šīs vasaras nometnes tēma bija „Lai nāk Tava Valstība” Mat. 6:10. Jaunieši tika mudināti sākt savas attiecības ar Dievu; viņi uzzināja, ko nozīmē „ņemt kluso laiku”, un daudzi pēc nometnes atzina, ka tieši klusais laiks – lūgšanas, sarunas ar Dievu un Bībeles lasīšana bijusi īpaši svētīga nometnes daļa.  Pa dienu bija lekcijas, bet pēcpusdien – praktiskā kalpošana – jaunieši izklīda pa Talsiem, lai aicinātu cilvēkus uz vakara evaņģelizācijas dievkalpojumiem skolas sporta zālē.

Nometnes 120 dalībnieki bija sadalīti grupiņās „pa valstīm”. Nometnes sākumā tika izlozēts, uz kuru valsti katram kā misionāram vajadzēs doties, lai tur vietējiem iedzīvotājiem stāstītu par Jēzu. Vienā no nometnes dienām būs „dzīvais ēters” no attiecīgās valsts. Šim šovam grupiņas gatavojās pēc lekcijām un vakaros.  Un šovs izdevās lielisks! Evaņģelizēti tika  ne tikai indiāņi mūžamežos, bet pat Gorbačovs Krievijas militārajā bāzē Antarktīdā! J

Iepriekšējās nometnes noslēgumā Talsu Kristīgās skolas direktore un nometnes vadītāja Inguna Gruzniņa jauniešus pavadīja vārdiem: „Esiet Jēzus liecinieki un Viņa valstības darbinieki tur, kur Dievs jums ļauj būt, – klasē, augstskolā, ģimenē! Varbūt Dievs jūs mudina sākt lūgšanu grupu kopmītnēs, varbūt sākt svētdienas skoliņu vietējā draudzē; varbūt Bībeles studijas klasē? Lūdziet Dievu, lai Viņš jums atklāj Savu nodomu, kalpojiet, un nākamajā gadā pastāstīsiet, kā Dievs ir darbojies jūsu dzīvē!”

Šīs nometnes noslēgumā klausījāmies brīnišķīgas un iedrošinošas liecības par to, kā jaunieši atsaukušies Dieva aicinājumam, kalpojuši, un kā tas mainījis viņu dzīvi uz labu.

Nometne ir lieliska iespēja uzlabot angļu valodu, jo lekcijas tiek lasītas angliski, un nometne piedalās arī amerikāņu jaunieši.