Bībeles nometne

Nodrošinot iespēju bērniem arī vasarā lietderīgi pavadīt laiku, Talsu Kristīgajā vidusskolā no 13. līdz 17. jūnijam tika aizvadīta Vasaras Bībeles skolas dienas nometne, kurā piedalījās Talsu Kristīgās vidusskolas 1.-6. klašu skolēni. Nometnes vadītāji bija mūsu vidusskolas vecāko klašu skolēni un absolventi, kuriem radīta iespēja skolā apgūtās vadītāju prasmes pielietot praktiskā veidā. Vasaras laikā bērnu pieskatīšana ir īsts izaicinājums daudziem vecākiem, jo ne visiem ir kāds, kuram bērnus uzticēt, kamēr pašiem jāstrādā. Talsu Kristīgā vidusskola vēlas atbalstīt arī vecākus, tāpēc veido nometnes, kur bērniem ir iespēja lietderīgi pavadīt brīvās dienas un iemācīties pašu svarīgāko – patiesību, ko mums māca Bībele. Piecu dienu bezmaksas nometnē bērni piedalās interesantās nodarbībās, pusdieno un pirms došanās mājup saņem arī gardu launagu.

Šī gada nometnes tēma bija “Dzirksts studija”, kas lika domāt par radošo garu mūsos katrā un to, kā Dievs mūs pārveido un atklāj mūsu talantus, bet atslēgas pants tika izvēlēts no Pāvila vēstules Efeziešiem 2:10: “Jo mēs esam Viņa darbs, Kristū Jēzū radīti labiem darbiem, kurus Dievs iepriekš sagatavojis, lai mēs tajos dzīvotu.” Nometne ir iespēja draudzīgā un priecīgā gaisotnē mācīt bērniem par Jēzu. Šajā nedēļā bērni un jaunieši kopā apguva Bībelē rakstīto gudrību par ķēniņu Dāvidu, kura sirds bija patiesi atvērta Dievam, un tādēļ Dievs viņu izredzēja lieliem darbiem. Nonācām arī līdz stāstam par Jēzu. Runājām par to, ka Viņš ir ķēniņu ķēniņš un tikai Jēzus spēkā mēs patiesi spējam īstenot to, kam Dievs mūs radījis. Kad Jēzus aicina Viņam sekot, Viņš negaida, ka mēs būsim perfekti. Viņš sagaida, ka mēs lūgsim spēku no Svētā Gara, un Viņš mūs piepildīs un stiprinās. Nometni interesantu un daudzpusīgu darīja arī tas, ka Bībeles gudrības skolēni apguva ne tikai klausoties, bet arī praktiski darbojoties.

Sporta spēles, našķu gatavošana, rokdarbi, dziesmas ar kustībām – visas šīs nometnes aktivitātes tika veidotas saskaņā ar tēmu un dienas Bībeles stāstu. Ja Bībeles stāstā tika runāts par ķēniņu Dāvidu un to, ka viņš spēlēja liru, tad rokdarbu laiks tika veltīts šī instrumenta izgatavošanai. Kad dienas Bībeles stāsts bija par Dāvidu un to, ka viņš ir ķēniņš pēc Dieva sirds, našķu studijā tika gatavoti cepumi ar sirsniņu. Arī sporta spēles nebija izņēmums. Kad dalībnieki mācījās par to, ka Marija un Jāzeps jāja uz ēzelīša, arī visi nometnes dalībnieki tika pie iespējas spēles laikā “jāt uz ēzelīša”.

Bībeles nometne ir īpaša ar to, ka tā palīdz skolā veidot draudzīgu vidi. Skolas jaunākie un vecākie skolēni, pavadot laiku kopā, veido draudzīgas attiecības, kuras mācību gada laikā redzamas arī skolas ikdienas ritmā. Jaunākajiem skolēniem ir pēc vasaras ir vieglāk iejusties skolas ritmā zinot, ka viņiem tur ir draugi – nometnē ciešāk iepazītie līderi – TKS vecāko klašu skolēni. Patiesi liels ieguvums ir tas, ka mazie nometnes dalībnieki laika gaitā izaug par lielajiem nometnes vadītājiem. Svarīgi, ka jau no mazotnes bērnos tiek likti ticības pamati, un bērnu ticība uz Dievu ir patiesa – viņi nekaunas no tās un ir gatavi par to dalīties ar visiem.

Par tradīciju ir kļuvis nometnes noslēguma dievkalpojums. Uz to visi dalībnieki un vadītāji ierodas ar kopīgi veidotiem krekliem un mēro ceļu uz Talsu baptistu baznīcu, lai svinīgā gaisotnē noslēgtu kopā pavadīto laiku. Šī dievkalpojuma laikā bērniem ir iespēja pārdomāt un atcerēties nedēļas laikā piedzīvoto, kā arī izdarīt izvēli, vai viņi vēlas sekot Jēzus piemēram un vadīt savu dzīvi Dieva mīlestības gaisotnē. Pēc dievkalpojuma visi atgriežas skolā un  vēl pēdējo reizi nodzied nedēļā apgūtās dziesmas ar kustībām. Patīkams pārsteigums tiem bērniem, kuri vislabāk apguvuši kustības, ir iespēja uzstāties uz skatuves.

Nometnes laikā apgūtais paliek bērnu prātos un sirdīs. Talsu Kristīgās vidusskolas aktivitātes vienmēr ir ar pievienoto vērtību. Visam, kas tiek darīts nometnes laikā, ir mērķis. Pēc šāda principa veidojam arī skolas ikdienas dzīvi.  Šī nometne nebūtu iespējama bez komandas darba un vadības.  Mēs esam ļoti pateicīgi par jauniešiem, kuri atbildīgi un nesavtīgi izvēlas kalpot skolas jaunākajiem bērniem!

Lai nometne dalībniekiem būtu par velti, bija jāvāc ziedojumi, un daļa no nometnes veiksmes bija nometnes aprīkojums – ergonomiskās, daudzfunkcionālās mēbeles ļāva elastīgi organizēt mazo grupu darbu un radošās darbnīcas; modernās interaktīvās tāfeles ļāva ilustrēt Bībeles stāstus un izskaidrot rokdarbu norisi – šīs “ekstras” tika nodrošinātas, pateicoties Attīstības finanšu institūcijas Altum grantam (līguma nr. 112707/SU0000164).