Bāreņu nometne

Arī šajā vasarā Talsu Kristīgā skola organizēja Bāreņu nometnes. Tās ir notikušas katru vasaru kopš 1996.gada. Pa šo laiku mazais puisītis no Kāķīšu bērnu nama ir izaudzis par staltu jaunekli, un tomēr atgriežas šajā nometnē, jo tas ir īpašs laiks, kad bērni no Ventspils, Irlavas un Kāķīšu bērnu namiem, arī bērni no Talsu novada, kuriem dzīves apstākļi ikdienā ir smagi un sarežģīti tiek mīļi gaidīti un „apčubināti” gan no nometnes vadītāju – Talsu Kristīgās skolas jauniešu puses, gan amerikāņu darugu puses.

Nometne sākas ar rīta rosmi un brokastīm, bet dienas rit piepildītas ar Bībeles stāstiem, rokdarbiem, drāmu, sporta aktvitātēm, Bībeles pantu mācīšanos un lūgšanām.  Kaut zināms, tomēr gaidīts ir pārgājiens pa 9 Talsu pakalniem. Un kur nu vēl pikniks laipnajā Kviešu ģimenes mājvietā. Tas, ka bērni nometnes vadītājus izpeldina dīķī, pieder pie nometnes rituāla. Gluži tāpat kā amerikāņu gatavotais deserts – uz kārklu vicām apceptās marshmellows starp cepumiem un šokolādes plāksnēm…

Nometnes vainagojums ir dievkalpojums, kad bērni, kuri nometnē mācījušies par Dievu un piedzīvojuši Viņa mīlestību caur nometnes vadītājiem un amerikāņu draugiem, atver savas sirdis Jēzum, pieņemot Viņu par savu Glābēju. Bērniem tiek dāvinātas Bībeles, un vadītāju cerība un lūgšana ir, ka nometnē bērnu sirdīs sētā Dieva Vārda sēkla ir kritusi auglīgā zemē.

Visskumjākās, protams, ir atvadas, bet nometne būs atkal nākošgad. Tad tiksimies!