Bāreņu nometne

Talsu Kristīgā skola jau no 1996.g. vasaras rīko nometnes bērniem, kuri dzīvo sociāli un ekonomiski sarežģītos apstākļos. Arī šī vasara nebija izņēmums. No 18. līdz 22. jūnijam Talsu Kristīgajā vidusskolā norisinājās Kristīgā bērnu nometne, kuras laikā dalībniekiem bija iespēja dzirdēt Labo Vēsti par Jēzu Kristu. Bērni izzināja stāstus no Bībeles, lūdza un slavēja Dievu, spēlēja spēles, veidoja popielas priekšnesumus un visi kopā sportoja. Viens no nometnes lielajiem piedzīvojumiem bija pārgājiens uz piknika vietu, kura laikā nometnes dalībnieki varēja veidot personīgas attiecības ar nometnes vadītājiem – līderiem, kuri bija Talsu Kristīgās  vidusskolas vecāko klašu skolēni un absolventi. Bērniem ir svarīgi, ka viņus uzklausa. Tieši pārgājiena laikā nometnes vadītāji varēja veltīt vairāk laika dziļām sarunām ar dalībniekiem.

Šī gada nometnes tēma bija “Dzirksts studija”, kas dalībniekus aicināja domāt par to, ka Dievs katru cilvēku radījis ar īpašu uzdevumu un dzirksti, kas mīt mūsos. Veids, kādā mēs varam atrast savu dzirksti, ir, veidojot personīgas attiecības ar Dievu. Bībeles stāstu laikā dalībniekiem bija iespēja ne tikai klausīties, bet arī praktiskos eksperimentos vērot ilustratīvas demonstrācijas, kā Jēzus mūs var atbrīvot no grēka un darīt tīrus. Šo piecu dienu laikā dalībnieki mācījās dziesmas ar kustībām, veidoja rokdarbus, gatavoja našķus, spēlēja sporta spēles un gatavojās popielai.

Gadu gaitā izveidojušās tradīcijas, kas ir neatņemama nometnes sastāvdaļa, un bērniem vienmēr sagādā lielu prieku. Katrs nometnes rīts sākas ar svinīgu karoga pacelšanu, bet diena noslēdzas ar karoga nolaišanu. Šis svarīgais uzdevums ikreiz tiek uzticēts citam nometnes dalībniekam un dāvā īpašas emocijas. Neaizmirstam arī par jaunu tradīciju veidošanu. Šajā gadā ieviesām tradīciju: tējas dzeršana ar vadītāju. Katrai dalībnieku grupai bija uzdevums dienas laikā kādā īpašā veidā ielūgt vienu no nometnes līderiem uz tējas “ballīti” tās dienas vakarā. Tā bija ne tikai lieliska iespēja iepazīt vadītājus un dzirdēt viņu dzīvesstāstus, bet arī praktizēt sociālās prasmes.

Pēdējā nometnes vakarā tika rīkota popiela, kur katra dalībnieku grupa uzstājās ar savu priekšnesumu par tēmu “Gaisma”. Nometnes dalībnieki un vadītāji bija brīnišķīgi pastrādājuši, veidojot horeogrāfiju, tērpus un iemācoties no galvas visus dziesmu vārdus. Popielas noslēgumā visi nometnes dalībnieki un vadītāji vienojās kopīgā dejā, kuras laikā ikvienā sejā staroja lepnums par paveikto.

Parasti nometnes organizēšanā iesaistās amerikāņu komanda, diemžēl, šajā gadā viņiem nebija iespējas pievienoties, tāpēc par nometnes programmas izveidošanu, tulkošanu un īstenošanu bija atbildīgiTalsu Kristīgās vidusskolas vecāko klašu audzēkņi un absolventi.

Talsu Kristīgās vidusskolas vērtības ir Dievs, cilvēks, darbs, skaisti, piedošana un pateicība, un nometne ir vieta, kur spilgti redzam šo vērtību izpaušanos praktiskā darbā.