Mācību gada ieskaņas dievkalpojums

29.08.2018 at 07:14