Līderu nometne 2019

Skolēnu brīvlaika nedēļas ietvaros, no 19. līdz 22. oktobrim, Talsu Kristīgajā vidusskolā norisinājās ikgadējā Līderu nometne. Nometnē bija aicināts piedalīties katrs 8.-12. klases skolēns, kā arī skolotāji. Šī gada nometni vadīja Matthew McIntyre, Eric Dennis un Charles Pendley no Amerikas.

Katrā no četrām dienām Matthew McIntyre klātesošos uzrunāja ar lekcijām par to, kā būt īstam līderim un kā attīstīt vadīšanas prasmes. Eric Dennis un Charles Pendley vadīja spēles, kas radīja jaunas draudzības saites, saliedējot skolēnus. 20. oktobrī skolā norisinājās dievkalpojums, uz kuru varēja ierasties visi – ne vien nometnes dalībnieki, bet katrs interesents. Katrs nometnes rīts iesākās ar slavēšanu; vēlāk skolēniem bija atvēlēts brīvais laiks, kurā apdomāt un ar citiem pārrunāt dzirdēto. Nometne iekļāva arī volejbola sacensības Talsu Sporta namā, kuru laikā skolēni sacentās veiklībā, bet pārējie centās no visas sirds sportistus atbalstīt. 21. oktobrī skolēni piedzīvoja ikgadējo skrējienu uz veikalu «Rimi», kur septiņu sekunžu laikā sameklētais un rokās paņemtais bija amerikāņu sponsorēts. 22. oktobrī tika vadītas pēdējās lekcijas un notika atvadīšanās no amerikāņu draugiem.

Esam pateicīgi nometnes vadītājiem par burvīgo laiku, kas pavadīts jēgpilnās sarunās un sadraudzību stiprinošās aktivitātēs, kā arī par izmatotajiem resursiem, lai nometne varētu notikt. Pateicība ikvienam skolēnam un skolotājam, kas atlicināja laiku, lai rūpētos par savu garīgo pieaugšanu un, pāri visam, pateicība Dievam par Viņa klātesamību. «Par visu esiet pateicīgi! Jo tāda ir Dieva griba Kristū Jēzū attiecībā uz jums.» /1. Tes. 5:18/

Asnate Feldmane