Latvijā izsludina ārkārtēju situāciju!

Latvijā izsludināta ārkārtējā situācija! Ar rīkojumu tiek ieviestas attālinātas mācības un noteikts atcelt un aizliegt visus publiskos pasākumus, sapulces, gājienus un piketus, kas pulcē virs 200 cilvēkiem!

Ārkārtējā situācija noteikta līdz 2020. gada 14. aprīlim.

Ministru kabineta 2020. gada 12. marta rīkojums Nr. 103 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu”. https://likumi.lv/ta/id/313191

#COVID19