Kristīgā Bērnu nometne

No 2021.g. 26. jūlija līdz 30.jūlijamTalsu Kristīgajā vidusskolā jau 25. reizi notika Kristīgā Bērnu nometne. Nometnes tradīcija aizsākās tālajā 1996.g. vasarā, kad jaunatvērtā Talsu Kristīgā skola bija aizvadījusi pirmo darba gadu, un mēs vēlējāmies Labo Vēsti pasludināt arī bērniem bāreņiem un bērniem, kuri dzīvo sociāli un ekonomiski sarežģītos apstākļos.
Covid 19 ierobežojumu dēļ nometnē varēja piedalīties tikai 20 bērni, vecumā no 7-12 gadiem. Nometnes vadītāji bija Talsu Kristīgās vidusskolas vecāko klašu skolēni un absolventi, kuri savas Talsu Kristīgajā vidusskolā apgūtās vadītāju prasmes varēja lietot praktiskā veidā. Tradicionāli nometnēs kalpo arī amerikāņu kristiešu grupas, taču atkal – Covid 19 ierobežojumu dēļ amerikāņu kristieši nevarēja ierasties, tāpēc nometnes organizēšana un norise pilnā mērā tika iznesta uz Talsu Kristīgās vidusskolas jauniešu pleciem.
Piecas nometnes dienas tika vadītas priekā un mīlestībā. Bērniem tika mācīti Bībeles stāsti, kopīgi lasīta Bībele, lūgts un slavēts, sportots un nometnes dalībnieki īpaši sadraudzējās kopīgā piknikā pie ugunskura ar spēlēm, desiņām un kārumiem. Nometnes tēma bija “Džungļi manī”. Bērniem tika mācīts domāt par savām rakstura īpašībām un izvēlēm, un mudināts ravēt no sevis ārā tos “džungļus”, kuri nav par svētību ne pašam, ne apkārtējiem.
Lai nometne dalībniekiem būtu par velti, bija jāmeklē ziedojumi, un daļa no nometnes veiksmes bija nometnes aprīkojums – ergonomiskās, daudzfunkcionālās mēbeles ļāva elastīgi organizēt mazo grupu darbu un radošās darbnīcas; modernās interaktīvās tāfeles ļāva ilustrēt Bībeles stāstus un izskaidrot rokdarbu norisi – šīs “ekstras” tika nodrošinātas, pateicoties Attīstības finanšu institūcijas Altum grantam ( līguma nr. 112707/SU0000164). Paulu Koelju slavenie vārdi: “Ja tu kaut ko vēlies, visa pasaule slepus sadodas rokās, lai tev palīdzētu.” ,ir attiecināmi uz šo nometni – ticu, ka šīs nometnes ir vajadzīgas, lai bērnu prātos un sirdīs tiktu sēta Evaņģēlija sēkla, un Talsu Kristīgās skolas jauniešiem būtu iespēja Jēzus vārdus: “… ko jūs esat darījuši vienam no šiem Maniem vismazākajiem brāļiem, to jūs esat Man darījuši” Mat. 25:40 apliecināt darbībā.

Inguna Gruzniņa, Talsu Kristīgās vidusskolas direktore, nometnes vadītāja