Krievu valodas pēcpusdiena

Talsu Kristīgajā skolā otrdien, 29.janvārī notika Krievu valodas pēcpusdiena. Šim pasākumam bija cītīgi gatavojušies vairākums vidusskolēnu, kuri darbojās skolotājas Allas Ankmanes vadīti un iedvesmoti. Šī pēcpusdiena visiem šķita  aizraujoša, jo katra minūte bija mērķtiecīgi plānota un pakārtota kāda uzdevuma veikšanai .Visi skolēni bija sadalīti grupās.
Viss sākās 12.40 jaunajā lūgšanu telpā-  pēcpusdienas atklāšana. Mēs aizlūdzām un kopīgi nodziedājām dziesmu- ‘’Наш Бог’’ kopā ar Ilzi(11.kl), Evitu(12.kl) un Žaneti(12.kl). Katra grupiņa devās uz savu telpu, kur sākās   nodarbības. Jāsaka, grupas centās no sirds. Nodarbēs tika skartas  visdažādākās tēmas- multfilmas, krievu kultūra- slavenību atpazīšana ,krieviem raksturīgās sporta spēles, izstāde, dziesmas apguve un arī iepazīšanās ar tējas dzeršanas vēsturi un īpatnībām , tradicionālā pankūku ēšana . Katra grupiņas vadītāji bija aizņemti ar savas  tēmas prezentēšanu un grupiņas dalībnieki ar  klausīšanos un uzdevumu izpildi, tā viņi  pelnīja  sev atzīmi.
Pēc 2 stundu informācijas apmaiņas  bija kopīgs noslēgums, kurā Allas skolotāja pateicās visiem par piedalīšanos un palīdzību organizēšanā. Arī grupu vadītāji pēc šī pasākuma sēdās pie  galda un mielojās ar saimnieču ceptajām pankūkām, kā arī apmainījās ar iegūto pieredzi. Izskanēja dažādi viedokļi, arī tāds, ka skolotāja darbs nemaz nav tik viegls… Kopumā visi bija apmierināti ar paveikto. Nākamgad šis pasākums ir jāatkārto! /Elīna Kleinhofa-Prūse/