Konsultāciju grafiks 2012. / 2013. mācību gadam.

 

Nr. Vārds, uzvārds Konsultāciju laiki Telpa
1. Alla Ankmane latv.v, literatūra, krievu.v. – . otrdienās agrā un 8.stunda 8. klase (krievu val. un latviešu val. kab.)
2. Anda Bernāte ķīmija, bioloģija (visiem) – ceturtdiena 7.,8.,9. stunad ķīmijas kab. (12kl.)
3. Mārīte Erķena matemātika – trešdiena 8.,9.stunda Fizikas kabiets (10kl.)
4. Guntars Ēcis fizika – trešdienās pēc 8.stundas no plkst 16.00 – 17.00 fizikas kab. (10.kl.)
5. Raimonds Felšs mūzika – pirmdiena 8.stunda—  otrdiena 7.stunda mūzikas kabinets (9.kl.)
6. Sandra Fridrihsone Dabas zinības 5.klasei –otrdiena un ceturtdiena 15:00-16:00sākumskolā (1b. klase 4kl. 3 sk.) grupa 1.b. klase
7. Lienīte Gāliņa vācu val., kristīgā māc., mājturība, vizuālā m. – pirmdienās 7. un 9.stunda Mājt. kab (7.klase)
8. Maija Gleglu angļu valoda – pirmdienās un ceturtdienās no 15.10 – 16.40. angļu val. kab.
9. Edgars Kviesis sports – pirmdiena 9.st.mājturība –otrdiena 9.st. sports zālezēnu darbmācības kab.
10. Vēsma Liņģe vēsture – 9.klasei – otrdienās 9:207.,8.kl.- pirmd., trešd., ceturtd.- 15:00-16:00 vēstures kab.
11. Igo Midrijānis ģeogrāfija – pēc 7.stundas ceturtdienģeogrāfijas pulciņš –piektd.-  9.stunda ģeogrāfijas kab. (11.klase)
12. Kristīne Neifelde vēsture, kultūras vēsture, politika – trešdiena 8.stundasākumskolā (4.klase) ,ceturtdiena 7.stunda 4.klasei vēstures kab.4. klase
13. Sigita Rathena matemātika – ceturtdienās 7., 8., 9. stunda matemātikas kab.(6.klase)
14. Sigita Šternberga kristīgā mācība, vizuālā māksla-trešdienās 15:00-16:00sākumskolā (2a.klase) grupa 2a. klase
15. Aija Valgelina latv. val., literatūra – trešdien-7.st.-5.-6.kl.un 12.kl.,
9.st.- 9.-11.kl.
latviešu val. kab. (5. kl.)
16. Liene Lāce Angļu valoda- trešdienās un piektdienās 8.stunda angļ. val.kab.
17. Ligita Treimane sākumskolā (3.klase) grupasoc.zinība – pirmdiena 15:00-16:00 3. klase
18. Vilnis Zarakauskis informātika – T,P 14.00-16.30 informātikas kab.
19. Evija Voldraha ekonomika – piektdiena 9.stunda ģeogrāfijas kab. (11.kl.)
20. Ginita Petrovica sākumskolā (2b.klase) grupasoc.zinības – otrdiena 15:00-16:00 2.b klases telpa