Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma

Talsu Kristīgās vidusskolas mācību priekšmetu un stundu plāns vidusskolā

OBLIGĀTIE MĀCĪBU PRIEKŠMETI

Kopā

10.klase

11.klase

12.klase

Latviešu valoda

9

3

3

3

Pirmā svešvaloda

12

4

4

4

Otrā svešvaloda

9

3

3

3

Matemātika

14

5

4

5

Informātika

3

1

1

1

Sports

9

3

3

3

Fizika

8

3

3

2

Ķīmija

6

2

2

2

Bioloģija

6

2

2

2

Latvijas un pasaules vēsture

6

2

2

2

Literatūra

6

2

2

2

Ekonomika

6

2

2

2

Kristīgā mācība

3

1

1

1

Ģeogrāfija

3

1

2

 

Kulturoloģija

3

1

1

1

Politika un tiesības

2

 

 

2

Veselības mācība

1

 

 

1

Mūzika

2

1

1

 

SKOLĒNA MĀCĪBU SLODZE

108

36

36

36