Interešu Izglītība

Npk. Nosaukums Vadītājs Klašu grupa Laiks Vieta
1. Koris Gatis Jugāns,

Emīlija Panteļejeva

7.-12. Pirmdienās, ceturtdienās 15:40 Mūzikas klase
2 Ģitārspēles pulciņš Gatis Jugāns 7.-12. Otrdienās, trešdienās 15:40 Mūzikas klase
3. Deju ritmikas pulciņš Daiga Grīvane 1.-4. 1.gr. Trešdienās 13:10 – 14:00

2.gr. Ceturtdienās 13:10 – 14:00

Lūgšanu telpa
4. Elektroinženierijas pulciņš Kurts Kleinhofs – Prūsis 7.-12. Pirmdienās 15:40 Informātikas kab.
5. Mediju pratības pulciņš Sabīne Kleinhofa – Prūse 7.-12. Pirmdienās 15:40 Fizikas kab.
6. Ēdienu gatavošanas meistarklase Inga Volmane 7.-12. Otrdienās 15:40 Mājturības kab.
7. Robotika, programmēšana Vilnis Zarakauskis 5.-7. 5.-6.kl. ceturtdienās 13:10

7.kl. otrdienās 14:50

Informātikas kab.
8. Rokdarbu pulciņš Iveta Ērkšķe 1.-4. Trešdienās 13:10 – 14:00 Vēstures kab.
9. Angļu valodas pulciņš Mike & Joetta Cummins 1.-12. Ttrešdienās, ceturtdienās

13:10- 16:20

 

7.b klase
10. Pūtēji Jānis Smilga   Individuāls grafiks  
11. Zvanu ansamblis Jānis Smilga 7.-12. 7.kl. – pirmdienās, ceturtdienās 8:00

8.-12.kl – trešdienās, piektdienās 8:00

Rotaļu telpa
12. Kustību prieks Aigars Vārna 1.-4. Piektdienās 13:10 – 14:00 Sporta zāle
13. Sporta pulciņš

Volejbols

Sigeta Kviese 1.-4.

7.-12.

Pirmdienās 14:00 – 14:40

Pirmdienās 15:30

Sporta zāle