Ekonomikas ministra vizīte Talsu Kristīgajā vidusskolā

LR ekonomikas ministrs Jānis Vitenbergs oficiālo vizīti Talsu novadā iesāka ar Talsu Kristīgās vidusskolas apmeklējumu.
Talsu Kristīgās vidusskolas direktore Inguna Gruzniņa iepazīstināja ministru ar emocionālo skolas tapšanas stāstu, laipni uzņēma jaunajā skolas piebūvē un akcentēja likumdošanā nepieciešamās izmaiņas.